Maris Houtrust

Tjalie Robinsonduin 74 2566 HD Den Haag

Schoolfoto van Maris Houtrust

In het kort

Toelichting van de school

Op Maris Houtrust kunnen leerlingen terecht met een mavo, mavo/havo of havoadvies. Zij komen in een havo-brugklas of mavo/havo-brugklas waarin aan het eind van het eerste leerjaar op basis van hun resultaten wordt bepaald of zij worden bevorderd naar de tweede klas mavo of havo. De mavo bereidt voor op doorstroom naar het mbo, of naar havo 4 op Maris Belgisch Park. Havisten ronden op Maris Houtrust de onderbouw af en maken, bij voldoende resultaat, hun opleiding af op Maris Belgisch Park. Ook bieden we tweetalig mavo aan. Leerlingen krijgen in de eerste twee leerjaren 70 procent van de lessen wiskunde, biologie, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en kunstvakken in het Engels. Zij doen het Nederlandse eindexamen en leggen daarnaast Anglia-examens af. Op Houtrust werken we in de mavo met het Flexprogramma voor leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikke­len. Flex brengt ze inaanraking met verschillende studies en beroepenvelden en bestaat uit: drama, muziek, art & design, sport en bewegen, ITL (informatietechnologie).

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Klein
  • Veilig
  • Kansrijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
461

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven