Maris Kijkduin

Landréstraat 150 2551 CA Den Haag

Schoolfoto van Maris Kijkduin

In het kort

Toelichting van de school

Maris Kijkduin is de locatie voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs willen volgen in de theoretische-, de kader- of de basisberoepsgerichte leerweg. De locatie is gespecialiseerd in ondersteuning bij taalproblematiek zoals dyslexie, achterstand met begrijpend- en technisch lezen, achterstand in spelling of met woordenschat.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Klein
  • Veilig
  • Kansrijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven