Maris Bohemen

Mgr.Nolenslaan 16 2555 XZ Den Haag

Schoolfoto van Maris Bohemen

In het kort

Toelichting van de school

Op Maris Bohemen kunnen leerlingen terecht voor de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL). De GL en de TL hebben in de bovenbouw technologie als zevende vak. Als voorbereiding op de bovenbouw volgen leerlingen Flexvakken waarin ze kennis kunnen maken met de beroepsgerichte vakken. Voor de bovenbouw KBL kiezen leerlingen uit de profielen Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en intersectoraal met de programma's Techniek en Sport, Dienstverlening & Veiligheid.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Klein
  • veilig
  • kansrijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
560

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven