François Vatelschool

Granaathorst 20 2592 TD Den Haag

Schoolfoto van François Vatelschool

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij halen het maximale uit leerlingen. Daarom plaatsen wij veel leerlingen in het derde leerjaar op het hoogst mogelijke niveau. Enkele van deze leerlingen kunnen dit toch niet aan en doen dan het basis examen. Het effect daarvan is dat de doorstroom in de bovenbouw op kaderniveau lager uitvalt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Voor de vmbo GT-afdeling zitten wij in 2018-2019 op een slagingspercentage van 100 %.  
Ook voor de kaderafdeling blijven we net al voorgaande jaren goed scoren. Wij zijn hier trots op omdat wij, in tegenstelling tot andere scholen, ook in de kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen toelaten met leerwegondersteuning (LWOO). 

In het schooljaar 2019-2020 zijn geen examens afgenomen i.v.m. COVID-19.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze cijfers komen nagenoeg overeen met het landelijk gemiddelde.

In het schooljaar 2019-2020 zijn geen examens afgenomen i.v.m. COVID-19.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De doorstroom vanuit de François Vatelschool is goed. Uitval, dat wil zeggen leerlingen die geen onderwijs meer volgens, hebben we niet.
Zowel vanuit vmbo-B als uit vmbo-K starten de meeste leerlingen in het MBO.

Uitzondering hierop zijn leerlingen die met toestemming van de leerplichtambtenaar een particuliere (thuis)opleiding volgen en daarnaast gaan werken.

Bij de uitsplitsing op het MBO scoren we afwijkend van het landelijk gemiddelde. Dit heeft veelal te maken met de mogelijkheden in het MBO. Leerlingen die vanuit ons willen doorstromen naar de opleiding zelfstandig werkend kok starten automatisch in niveau 3 omdat deze opleiding alleen op dat niveau wordt aangeboden.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Intern worden resultaten structureel geëvalueerd. Secties en andere overleggroepen kijken jaarlijks naar de behaalde resultaten en stellen de doelen vast voor het komende jaar. Op deze manier kijken we niet alleen naar de gescoorde cijfers maar wordt de samenwerking en het bredere effect voor de school bekeken. 

Terug naar boven