François Vatelschool

Granaathorst 20 2592 TD Den Haag

Schoolfoto van François Vatelschool

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school biedt de volgende profielen:

HBR: Horeca, Bakkerij en Recreatie

MVI: Media, Vormgeving en ICT

GL & TL: Het praktijkprogramma (ook TL) valt onder het profiel HBR.


Wat echter meer zegt zijn de vervolgopleidingen waar onze leerlingen terecht komen, het zijn er te veel om hier op te noemen.
Er blijken veel leerlingen door te gaan in koken, gastheer/gastvrouw en bakkerij. Daarnaast komen er veel leerlingen terecht in Leisure en Hospitality, maar ook in diverse Sport- en Bewegingsopleidingen, beveiliging, mediavormgeving, marketing en communicatie en Informatietechnologie.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding is een sterk punt van onze organisatie. Op verschillende gebieden bieden wij binnen en/of buiten de les de benodigde begeleiding. In het kader van het passend onderwijs hebben wij in het ondersteuningsprofiel beschreven welke zorg wij kunnen bieden.

Wij zijn van mening dat goede en gepaste zorg alleen kan worden geboden als deze in verhouding staat tot beperkte zorg. Met de slogan gepast passend onderwijs willen we een school zijn voor alle leerlingen: Leerlingen die extra ondersteuning vragen en leerlingen die dit niet nodig hebben en op een andere manier uitdaging en verrijking vragen. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven