Yuverta vmbo Den Haag-Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

 • Wellantcollege is verleden tijd. Wij heten nu Yuverta. Loop mee met een rondleiding op woensdagmiddag. Bel voor een afspraak: 070-4400625.
 • Bijzonder is onze paardenklas. Theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij. Super leuk!
 • Naast de paardenklas hebben we de kookklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas geldt: vol = vol. Geef je dus op tijd op.
 • Deze T&T klas betekent bezig zijn met technisch praktijkgericht onderwijs, robotisering en veel technologische ontwikkelingen. Super gaaf!
 • In leerjaar 1 ga je aan de slag met diverse opdrachten op je eigen iPad. Zo leer je snel alledaagse handelingen en technologie.

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2021 zijn wij samen gegaan met Helicon en CITAVERDE tot Yuverta! Je reis naar de toekomst begint bij het kennen van jezelf. Wie ben je? Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Hoe draag je iets bij aan de wereld om je heen?

Je gaat naar school bij Yuverta als je tijdens deze ontdekkingsreis een zetje in de goede richting zoekt. Een vertrouwde en veilige omgeving bij jou in de buurt. Waar iedereen je kent, je jezelf kunt zijn en je tot bloei komt. Waar je niet alleen kunt leren óver, maar vooral aan de slag mag mét klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier. Aan de hand van echte projecten uit het bedrijfsleven. Je krijgt genoeg begeleiding, maar je moet het wel zelf doen. Zo raak je vertrouwd met je eigen toekomst. En met die van de wereld.?? Wil je je eerste stappen richting de toekomst zetten? Dan voel je je thuis bij Yuverta.

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. 

Yuverta vmbo Den Haag-Madestein gáát voor dit talent en leidt leerlingen op in het profiel vmbo groen met diverse praktijkvakken die zo hard nodig zijn in onze maatschappij, te weten de vakken bloem, groen, dier, koken, techniek, robotica en ondernemen. Daarnaast natuurlijk de theoretische vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en maatschappijleer. De vakken wiskunde en biologie of Nask 1 zijn in het examenjaar verplicht. In de onderbouw van de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg kunnen leerlingen Spaans volgen. GL leerlingen in de bovenbouw kunnen hier zelfs examen in doen.

Het schooladvies is belangrijk! Leerlin­gen kunnen bij ons terecht met het advies

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderbe­roepsgerichte leerweg
 • gemengde leerweg / theoretische leerweg*
 • theoretische leerweg*

Voor alle leerwegen geldt, met of zonder LWOO. 

* Wij bieden onze GL-leerlingen een zesde theorievak aan om zodoende elke leerling te stimuleren een TL-diploma te halen.

Kenmerken van de school

 • algemeen bijzonder onderwijs
 • openbaar onderwijs
 • groene school
 • kleinschalig
 • keurmerk veilige school

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

 1. Bekijk onze school met dit filmpje, toen nog Wellant, nu dus Yuverta Madestein

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij bijna een verdubbeling van aanmeldingen voor alle leerwegen, met een stijgende lijn voor de gemengde- en theoretische leerweg.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven