Wellantcollege Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

  • Jammer genoeg kunnen we geen rondleidingen geven, maar kijk op onze website naar de huidige mogelijkheden om toch kennis met ons te maken.
  • Onze eerstejaars laten we sportief met elkaar kennis maken tijdens de introductiedagen door samen aan de slag te gaan.
  • Technologie & Toepassing betekent bezig zijn met technisch praktijkgericht onderwijs, robotisering en veel technologische ontwikkelingen.
  • Bijzonder is onze paardenklas. Theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij.  Super leuk!
  • Naast de paardenklas is de kookklas ook een themaklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas geldt: vol = vol.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen geven onze school een voldoende. We werken als school altijd hard om de tevredenheid van onze leerlingen te verhogen. Met name de onderdelen waar de scores verbeterd kunnen worden, hebben onze directe aandacht.

Bij de weergave van de tevredenheid van de leerlingen per onderwijssoort wordt bij ‘vmbo’ de tevredenheid van onze onderbouw leerlingen bedoeld. Bij ‘vmbo-b’ en ‘vmbo-k’ wordt de tevredenheid van de bovenbouw leerlingen per leerweg aangegeven.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren een leerlingencontract met daarin onze schoolregels. Het doel is het bieden van een veilig klimaat in en rond de school. Wij willen een school zijn waar respect voor elkaar, initiatief en verantwoordelijkheid door iedereen wordt nageleefd. Alle leerlingen ondertekenen het leerlingencontract om aan te geven dat ze meewerken aan een fijne, veilige school voor iedereen.

Een veilige school is belangrijk voor onze leerlingen, de ouders en ons personeel. Een veilige school staat aan de basis van ons handelen. We zijn dan ook trots dat we wederom van de gemeente Den Haag het certificaat veilige school toegekend hebben gekregen.

In onderstaande grafieken worden met ‘vmbo’ de onderbouw leerlingen bedoeld. De aanduidingen ‘vmbo–b’, ‘vmbo-k’ en ‘vmbo-g/t' duiden op de bovenbouw uitgesplitst naar leerweg.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen zijn zeer tevreden over onze school. Hier zijn we als team heel trots op. Dit is echter voor ons geen reden om achterover te leunen. We blijven als school voortdurend in gesprek met ouders, rechtstreeks of bijvoorbeeld via de ouderraad, om op de hoogte te blijven van hun mening.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven