Wellantcollege Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

 • Maak kennis met ons tijdens lestijd d.m.v. een rondleiding op woensdagmiddag 13 uur. Graag wel hiervoor een afspraak maken
 • Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten. Op het terrein is genoeg ruimte om te chillen.
 • Een apart gebouw voor dierverzorging met 2 leslokalen en ruimte voor de kleine "huisdieren".
 • Wij hebben een paardenklas. Deze biedt theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij.
 • Naast de paardenklas is de kookklas ook een themaklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas vol is vol wordt gehanteerd.

In het kort

Toelichting van de school

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. 

Wellantcollege Madestein gáát voor dit talent en leidt leerlingen op in diverse praktijkvakken die zo hard nodig zijn in onze maatschappij, te weten de vakken bloem, groen, dier, koken, techniek, robotica en ondernemen. Daarnaast natuurlijk de theoretische vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en maatschappijleer. De vakken wiskunde en biologie zijn in het examenjaar verplicht. In de onderbouw van de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg kunnen leerlingen Spaans volgen. GL leerlingen in de bovenbouw kunnen hier zelfs examen in doen.

Het schooladvies is belangrijk! Leerlin­gen kunnen bij ons terecht met het advies

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderbe­roepsgerichte leerweg
 • gemengde leerweg / theoretische leerweg*
 • theoretische leerweg*

Voor alle leerwegen geldt, met of zonder LWOO. 

* Wij bieden onze GL-leerlingen een zesde theorievak aan om zodoende elke leerling te stimuleren een TL-diploma te halen.

U kunt uw zoon/dochter van zaterdag 6 februari t/m vrijdag 19 februari 2021 aanmelden. Meer informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure kunt u vinden op onze website.

Ook Westlandse leerlingen kunnen zowel in Den Haag als in het Westland worden aangemeld. Altijd goed om een tweede of zelfs derde keus achter de hand te hebben, net als de Haagse leerlingen die mogelijkheid hebben via BOVO.

Voor vragen kunt u bellen met 070-4400625.

Kenmerken van de school

 • algemeen bijzonder onderwijs
 • openbaar onderwijs
 • groene school
 • extra thema klassen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks dat het leerlingenaantal in Den Haag is gedaald is het percentage dat wij uit de markt halen voor leerlingen met het advies basis-, kader- en gemengde leerweg gestegen.
Weergave

Leerlingen
306

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven