Wellantcollege Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

 • Jammer genoeg kunnen we geen rondleidingen geven, maar kijk op onze website naar de huidige mogelijkheden om toch kennis met ons te maken.
 • Onze eerstejaars laten we sportief met elkaar kennis maken tijdens de introductiedagen door samen aan de slag te gaan.
 • Technologie & Toepassing betekent bezig zijn met technisch praktijkgericht onderwijs, robotisering en veel technologische ontwikkelingen.
 • Bijzonder is onze paardenklas. Theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij. Super leuk!
 • Naast de paardenklas is de kookklas ook een themaklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas geldt: vol = vol.

In het kort

Toelichting van de school

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent. 

Wellantcollege Madestein gáát voor dit talent en leidt leerlingen op in diverse praktijkvakken die zo hard nodig zijn in onze maatschappij, te weten de vakken bloem, groen, dier, koken, techniek, robotica en ondernemen. Daarnaast natuurlijk de theoretische vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en maatschappijleer. De vakken wiskunde en biologie zijn in het examenjaar verplicht. In de onderbouw van de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg kunnen leerlingen Spaans volgen. GL leerlingen in de bovenbouw kunnen hier zelfs examen in doen.

Het schooladvies is belangrijk! Leerlin­gen kunnen bij ons terecht met het advies

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderbe­roepsgerichte leerweg
 • gemengde leerweg / theoretische leerweg*
 • theoretische leerweg*

Voor alle leerwegen geldt, met of zonder LWOO. 

* Wij bieden onze GL-leerlingen een zesde theorievak aan om zodoende elke leerling te stimuleren een TL-diploma te halen.

De aanmeldperiode is vanwege Corona maatregelen met 1 week verschoven en duurt 1 week langer i.v.m. de voorjaarsvakantie. 

U kunt uw zoon/dochter nu aanmelden van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021. Meer informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure kunt u vinden op onze website en op Facebook. 

Voor schooljaar 2021-2022 is de capaciteit te plaatsen leerlingen als volgt:

 • 60 plaatsen VMBO BL met of zonder LWOO
 • 60 plaatsen VMBO BL / KL met of zonder LWOO
 • 60 plaatsen VMBO KL met of zonder LWOO
 • 50 plaatsen VMBO KL / GL / TL met of zonder LWOO
 • 60 plaatsen VMBO GL / TL met of zonder LWOO

  Door deze ruime capaciteit, hoeven wij niet tot loting over te gaan. Dat kan al een hele geruststelling zijn.

Ook Westlandse leerlingen kunnen zowel in Den Haag als in het Westland worden aangemeld. Altijd goed om een tweede of zelfs derde keus achter de hand te hebben, net als de Haagse leerlingen die mogelijkheid hebben via BOVO.

Voor vragen kunt u bellen met 070-4400625.

Kenmerken van de school

 • algemeen bijzonder onderwijs
 • openbaar onderwijs
 • groene school
 • kleinschalig
 • keurmerk veilige school

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks dat het leerlingenaantal in Den Haag is gedaald is het percentage dat wij uit de markt halen voor leerlingen met het advies basis-, kader- en gemengde leerweg gestegen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven