Sancta Maria Mavo

Aartshertogenlaan 108 5212 CM Den Bosch

Schoolfoto van Sancta Maria Mavo

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Sancta Maria Mavo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Oordeel Inspectie Sancta Maria Mavo

De Sancta Maria Mavo staat onder toezicht van de Onderwijsinspectie.

De onderwijsresultaten moeten verbeteren. Te veel leerlingen doen te lang over hun opleiding, dat moet veranderen. En de taalvaardigheid van de Sancta leerling dient ook aantoonbaar te verbeteren. Zo was kort samengevat het oordeel van de onderwijsinspectie in 2018 en ook nog na een herstelonderzoek in juni 2020.

Verbeterplan

De schoolleiding heeft inmiddels met de docenten een verbeterplan opgesteld dat nu in uitvoering is. Hierbij zijn leerlingen en ouders actief betrokken. Enkele onderdelen van het verbeterplan zijn:

 • We profiteren van onze kleinschaligheid. De begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen gaat via korte lijntjes. Iedere leerling wordt "gezien". Dit gebeurt in een veilige setting.
 • Vakdocenten, mentoren en schoolleiding werken nauw samen in het monitoren van de vorderingen van alle leerlingen. Het team analyseert periodiek en planmatig de leerresultaten van de leerlingen en maakt (individuele) verbeterplannen: "Van data naar doelen".
 • Op de Sancta is iedere docent een taaldocent. Dat uit zich in het type opdrachten dat aan de leerlingen ter verwerking wordt aangeboden. Deze aanpak bevordert de taalvaardigheid van leerlingen.
 • In het onderwijsaanbod wordt aandacht geschonken aan afgebakende instructietijd en in de keuzewerktijd (KWT) wordt extra ondersteuning of extra uitdaging aangeboden, al naar gelang de behoefte van de leerling: gepersonaliseerd leren.
 • Iedere leerling gebruikt een chroombook. Ook dat vergemakkelijkt het gepersonaliseerd leren, het leren op maat.
 • In de onderbouw worden banduren aangeboden. Daar wordt gedifferentieerd taal- en rekenonderwijs aangeboden in niveau groepen. In de bovenbouw worden OV-lessen (ondersteunend vak) aangeboden aan leerlingen die geen 7 maar 6 examenvakken. Ook dit zijn voorbeelden van :leren op maat".
 • In de lessen werkt men vanuit leerdoelen en wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 21st-century vaardigheid.
 • De Sancta biedt examentrainingen aan die al goede resultaten opleverden.
 • De integrale aanpak geeft een optimaal leerklimaat voor leerlingen, zodat leerlingen zonder vertraging hun diploma kunnen behalen met de best mogelijke resultaten.

We hebben er alle vertrouwen in dat we bij een volgend inspectiebezoek in de herfst van 2021 kunnen aantonen dat structurele verbeteringen zijn ingezet en dat de gesignaleerde tekortkomingen weer op orde zijn.

Anne Marie van Lanen

Directeur - bestuurder a.i. SMM

Kenmerken van de school

 • Katholiek
 • categoriale Mavo
 • VMBO-T - leren op maat
 • Onderwijsconcept 21e eeuw
 • Veel aandacht voor de leerling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Open Avond

 2. Snuffelstage

 3. Snuffelstage

 4. Snuffelstage

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven