Sancta Maria Mavo

Aartshertogenlaan 108 5212 CM Den Bosch

Schoolfoto van Sancta Maria Mavo

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Sancta Maria Mavo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Oordeel Inspectie Sancta Maria Mavo weer voldoende

De Sancta Maria Mavo heeft het afgeloipn jaar succesvol gewerkt aan een ambitieus verbeterplan.

Verbeterplan

 • We profiteren van onze kleinschaligheid. De begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen gaat via korte lijntjes. Iedere leerling wordt "gezien". Dit gebeurt in een veilige setting.
 • Vakdocenten, mentoren en schoolleiding werken nauw samen in het monitoren van de vorderingen van alle leerlingen. Het team analyseert periodiek en planmatig de leerresultaten van de leerlingen en maakt (individuele) verbeterplannen: "Van data naar doelen".
 • Op de Sancta is iedere docent een taaldocent. Dat uit zich in het type opdrachten dat aan de leerlingen ter verwerking wordt aangeboden. Deze aanpak bevordert de taalvaardigheid van leerlingen.
 • In het onderwijsaanbod wordt aandacht geschonken aan afgebakende instructietijd en in de keuzewerktijd (KWT) wordt extra ondersteuning of extra uitdaging aangeboden, al naar gelang de behoefte van de leerling: gepersonaliseerd leren.
 • Iedere leerling gebruikt een chroombook. Ook dat vergemakkelijkt het gepersonaliseerd leren, het leren op maat.
 • In de onderbouw worden banduren aangeboden. Daar wordt gedifferentieerd taal- en rekenonderwijs aangeboden in niveau groepen. In de bovenbouw worden OV-lessen (ondersteunend vak) aangeboden aan leerlingen die geen 7 maar 6 examenvakken. Ook dit zijn voorbeelden van :leren op maat".
 • In de lessen werkt men vanuit leerdoelen en wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 21st-century vaardigheid.
 • De Sancta biedt examentrainingen aan die al goede resultaten opleverden.
 • De integrale aanpak geeft een optimaal leerklimaat voor leerlingen, zodat leerlingen zonder vertraging hun diploma kunnen behalen met de best mogelijke resultaten.
 • de NPO gelden zijn zo ingezet dat er meer gedifferentieerd wordt in niveau groepen bij taal en rekenen in de onderbouw en dat leerlingen in de bovenbouw geen tussenuren meer hebben. In die uren werken ze onder begeleiding van een docent aan een bijspijkerprogramma en aan studievaaridgheden. Leerlingen die goed presteren maken dan huiswerk zodat ze eerder klaar zijn met hun lesdag. 

In de herfst van 2021 vond een groot  herstelonderzoek plaats door de Inspectie. De conceptrapportage van dit onderzoek geeft aan dat structurele verbeteringen aantoonbaar zijn ingezet en dat gesignaleerde tekortkomingen weer op orde zijn. 

Aan de school wordt het basisarrangement weer toegekend. 

Het officiele Inspectierapport ontvangen we begin 2022 en zal ook hier worden gepubliceerd. 

Anne Marie van Lanen

Directeur - bestuurder a.i. SMM

Kenmerken van de school

 • Katholiek
 • categoriale Mavo
 • VMBO-T - leren op maat
 • Onderwijsconcept 21e eeuw
 • Veel aandacht voor de leerling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven