Sancta Maria Mavo

Aartshertogenlaan 108 5212 CM Den Bosch

Schoolfoto van Sancta Maria Mavo

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Sancta Maria Mavo. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Oordeel Inspectie Sancta Maria Mavo

De Sancta Maria Mavo staat onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De inspectie komt tot het oordeel dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. De voornaamste kritiekpunten van de inspectie betreffen de examenresultaten, het feit dat te veel leerlingen langer dan vierjaar doen over de opleiding en de taalvaardigheid van de leerlingen. De Sancta Maria Mavo  staat in Den Bosch bekend als de mavo die extra kansen biedt, ook aan leerlingen die meer ondersteuning en tijd nodig hebben. Het lastige aan het inspectieoordeel is dat onze leerlingen het bovengemiddeld goed doen in het vmbo en mbo, ondanks de vertraging die een deel van hen oploopt.

Verbeterplan

De schoolleiding heeft inmiddels met de docenten een verbeterplan opgesteld dat al in uitvoering is, waarbij deleerlingen en ouders actief betrokken zijn. Enkele onderdelen van het  verbeterplan zijn:

 • Vakdocenten, mentoren en schoolleiding werken nauw samen in het monitoren van de vorderingen van alle leerlingen.
 • Afgelopen jaar is de Sancta gestart met examentrainingen die al goede resultaten opleverden.
 • In de lessen wordt extra aandacht besteed aantal vaardigheid van de leerlingen.
 • Er wordt gewerkt aan een betere doorstroom van leerlingen, zodat ze zonder al te veel vertraging hun diploma kunnen behalen.

We hebben er alle vertrouwen in dat we bij een volgend bezoek kunnen aantonen dat structurele verbetering is ingezet en dat de gesignaleerde tekortkomingen bij een nieuw inspectiebezoek in mei 2020 weer op orde zullen zijn.

René van der Thiel

Directeur/bestuurder

Kenmerken van de school

 • Katholiek
 • categoriale Mavo
 • VMBO-T maar ook VMBO K/T
 • Onderwijsconcept 21e eeuw
 • Veel aandacht voor de leerling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven