De Rijzert, school voor praktijkonderwijs

Hedikhuizerweg 3 5222 BC Den Bosch

Schoolfoto van De Rijzert, school voor praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs.

Dit betekent dat alle leerlingen vanaf leerjaar 1 ongeveer de helft van de lessen praktijklessen krijgen aangeboden zoals: koken, techniek, beeldende vorming, winkelpraktijk en groen. Daarnaast zijn de theorielessen praktisch gericht en is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Er is veel ruimte voor maatwerk, er wordt dus voor iedere leerling bekeken wat het beste voor die leerling is. We passen het aanbod hierop aan.

De Rijzert is een relatief kleine school waardoor het onderwijs voor de leerlingen overzichtelijk is. We werken met relatief kleine groepen bij theorie (+- 15 leerlingen) en bij praktijk (+- 8 leerlingen).


Kenmerken van de school

  • integriteit
  • verantwoordelijkheid
  • creativiteit
  • respect en waardering
  • passie en talent

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven