Sint-Janslyceum

Sweelinckplein 3 5216 EG Den Bosch

  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Zoals te zien is, is er een grote groep leerlingen die op een hoger niveau functioneren dan het basisschooladvies aangaf. Dit laat zien dat het Sint-Janslyceum een school is die leerlingen kansen biedt. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomsnelheid ligt zowel in de onder- als de bovenbouw boven het landelijk gemiddelde. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten van het Sint-Jans zijn altijd goed en boven het regionale gemiddelde. Opvallend is dat een grote groep leerlingen een diploma behaalt op een hogere afdeling dat het basisschooladvies aangaf.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De eindexamencijfers van de afgelopen drie jaar zijn rond het landelijke gemiddelde en in het afgelopen examenjaar waren de resultaten boven het landelijke en het regionale gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluaties worden uitgevoerd door de inspectie voor het onderwijs, door OMO-visitatie en door onderzoeken onder leerlingen, ouders, medewerkers, afnemende en toeleverende scholen. Uit de gegevens blijkt dat het Sint-Janslyceum op alle criteria van de inspectie bovengemiddeld scoort. 

Terug naar boven