Sint-Janslyceum

Sweelinckplein 3 5216 EG Den Bosch

  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum
  • Schoolfoto van Sint-Janslyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wat de verdeling over de profielen betreft volgt het Sint-Janslyceum het landelijke beeld. Het aantal leerlingen met een dubbel profiel ligt lichtelijk hoger dan landelijk.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2020-2024 is opgesteld in overleg met leerlingen, ouders, docenten, medezeggenschapsraad en Raad van Advies. In dit plan wordt het beleid omschreven dat in de komende jaren zal worden gevoerd. De plannen uit het schoolplan zijn geconcretiseerd in werkplannen voor de verschillende afdelingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Beleid Ondersteuning voor leerlingen op onze school. Geactualiseerd juli 2020. Het beleidsplan beschrijft het beleid en de uitvoering van de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven