Stanislas Krakeelpolderweg

Krakeelpolderweg 1 2613 NV Delft

  • Schoolfoto van Stanislas Krakeelpolderweg
  • Schoolfoto van Stanislas Krakeelpolderweg
  • Schoolfoto van Stanislas Krakeelpolderweg
  • Schoolfoto van Stanislas Krakeelpolderweg
  • Schoolfoto van Stanislas Krakeelpolderweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een school die constant in ontwikkeling is voor eigentijds en kwalitatief goed onderwijs. Wij vinden de mening van elke leerling belangrijk en daarom nemen we jaarlijks een leerlingtevredenheidsonderzoek af. Ook hebben leerlingen zitting in de Medezeggenschapsraad. Daar denken ze mee over beleid en de kwaliteit van ons onderwijs.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Omdat we betrokkenheid van ouders essentieel vinden betrekken we ouders zoveel mogelijk bij de school. Zo nemen ouders zitting in de Medezeggenschapsraad, ouderraad, nemen ze deel aan leerling-ouder-coach gesprekken. Jaarlijks nemen we een tevredenheidsonderzoek onder ouders af. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven