Stanislascollege Westplantsoen

Westplantsoen 71 2613 GK Delft

  • Extra programma's in Engels (Cambridge Track, Chinees, Spaans, Frans en Duits. Met internationaal erkende diploma's.
  • De school staat bekend om de extra's. Koor, orkest, toneel. Tech Challenge, sport, olympiades, open podia en nog meer...
  • Leerlingen kiezen voor versterking van een moeilijk vak of een masterclass in iets wat ze aanspreekt. De mentor helpt hierbij.
  • De prachtige school is gelegen aan het Wilhelminapark in Delft in de wijk Hof van Delft.
  • Voor vwo-leerlingen die meer aankunnen is er de plusklas. De lesstof is ingekort om extra vakken aan te kunnen bieden.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen geven aan dat ze zich bij ons op school thuis voelen. Ze hebben het naar hun zin en weten zich gekend. We besteden veel aandacht aan veiligheid en een goede sfeer, waardoor we zowel tijdens de les als bij onze vele buitenschoolse activiteiten gemoedelijk en respectvol met elkaar omgaan.
Onze school heeft een zeer breed aanbod van vakken in de bovenbouw. Een goede begeleiding door mentoren bij de keuze daarin staat bij ons hoog in het vaandel.
Speciale aandacht zal de komende tijd uitgaan naar  differentiatie en verrijking van het onderwijs d.m.v. ICT. We leggen de lat hoog. We willen het beste uit iedere leerling en docent halen. De gegevens uit dit onderzoek moedigen ons aan om op dit vlak nog een extra inspanning te leveren.
Wij zijn een grote school (1870 leerlingen) die zich profileert door aandacht voor veiligheid, een goede sfeer en een breed aanbod van vakken en buitenschoolse activiteiten. We zetten in op differentiatie en hebben dus ook voor verschillen tussen leerlingen. We leggen de lat hoog en willen het beste uit iedere leerling en docent halen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er is een schoolveiligheidsplan. Jaarlijks worden thema's geactualiseerd. Schoolbreed/Lucas is er een preventiemedewerker aangesteld. Elke vestiging heeft een contactpersoon. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid.
 
Schoolbreed wordt er gebruik gemaakt van het incidentenregistratiesysteem in Magister. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het SCW biedt leerlingen vanouds een warme plek vanuit een sterke traditie. Binnen een veilig klimaat dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen, zowel in de les als bij de vele buitenschoolse activiteiten.

We zijn een grote school met een zeer breed aanbod van vakken in de bovenbouw. Juist daarom hebben we veel aandacht voor een goede sfeer, duidelijke regels en een goede begeleiding door mentoren bij keuzemomenten. Daardoor biedt het Stanislascollege Westplantsoen al vele jaren een bijzondere combinatie van onderwijs en mensvorming.

De ouders op onze school zijn zeer actief. Zij denken mee over het beleid van de school en nemen deel aan vele activiteiten zoals; ouder bezinningsdagen, ouderreizen naar Griekenland, zingen mee in Koor en Orkest en overige schoolactiviteiten

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven