Stanislascollege Westplantsoen

Westplantsoen 71 2613 GK Delft

  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing

Leerlingen worden geplaatst op basis van hun schooladvies. Leerlingen met een havo- of havo/VWO-advies komen in de havo/VWO-brugklas. Voor de plusklas is een VWO-advies nodig en wordt er daarnaast een intakegesprek gevoerd met ouders en leerling.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw van Havo en Vwo is de doorstroom gekeken naar de norm die de Inspectie stelt, nl. bovengemiddeld.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Naast de aandacht voor de gehele mens zijn we er natuurlijk ook op gebrand goede leerresultaten te halen. Onze resultaten zijn goed, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom voeren we voortdurend gesprekken met alle collega's over het bewaken van de doorlopende leerlijn en de resultaten in de eindexamenklas.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Naast de aandacht voor de gehele mens zijn we er natuurlijk ook op gebrand goede leerresultaten te halen. Onze resultaten zijn goed, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom voeren we voortdurend gesprekken met alle collega's over het bewaken van de doorlopende leerlijn en de resultaten in de eindexamenklas.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek voor het traject Excellente Scholen 2017
Om in aanmerking te komen voor deelname aan dit traject heeft de Inspectie in juni 2017 onderzocht of onze school in aanmerking kwam voor de waardering GOED. Om deze reden heeft de Inspectie dit kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek wijzen uit, dat de Inspectie de afdeling VWO als goed heeft beoordeeld. Op basis hiervan kreeg onze school het Predicaat Excellente School in 2017
Collegiale visitatie.
De collegiale visitatie wordt uitgevoerd door schoolleiders vanuit de scholen vallend onder het bestuur "Lucas Onderwijs" en schoolleiders vanuit scholen vallend onder een bestuur waar in dit kader nauw mee wordt samengewerkt: "CVO".  Er worden vanuit beide besturen jaarlijks meerdere visitatiecommissies samengesteld die elk éénmalig een school bezoeken.

Elke locatie van het Stanislascollege  wordt eens in de vier jaar bezocht door een visitatiecommissie met een specifieke focus.  De locatie bepaalt, in overleg met de voorzitter en secretaris van de visitatiecommissie, deze focus en de concrete vertaling naar twee thema’s en de vraagstelling daarbij.

Terug naar boven