Christelijk Lyceum Delft, locatie sc Delfland BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN (VMBO-KBL/BBL)

Van Bleyswijckstraat 72 2613 RT Delft

  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Delft, locatie sc Delfland BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN (VMBO-KBL/BBL)
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Delft, locatie sc Delfland BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN (VMBO-KBL/BBL)
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Delft, locatie sc Delfland BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN (VMBO-KBL/BBL)
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Delft, locatie sc Delfland BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN (VMBO-KBL/BBL)

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een enquete gehouden onder de ouders van de leerlingen. Helaas is de respons van ouders erg laag waardoor de uitkomst niet representatief is.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven