Het Twickel College Delden

Schoppenstede 19 7491 HK Delden

Schoolfoto van Het Twickel College Delden

In het kort

Toelichting van de school

Het Twickel College in Delden is een brede instroomlocatie van de Scholengroep Carmel Hengelo voorzien van alle leerwegen voor leerjaar 1 en 2. We werken met een gedegen lesprogramma dat prima aansluit op het PO en tevens een uitstekende basis biedt voor het vervolg in klas 3 en de bovenbouw. 

Persoonlijke groei, gepersonaliseerd onderwijs en contextrijk onderwijs is waar we voor staan. ‘Elke leerling krijgt de ruimte om de beste versie van zichzelf te worden.’ 

Het Twickel College Delden biedt ook het onderwijsconcept Route 10-14 Delden. Een concept waar leerlingen van verschillende leeftijden en met een variatie aan leerniveaus, talenten en interesses elkaar ontmoeten en samenwerken.

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke groei
  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Contextrijk onderwijs
  • Saamhorig
  • Veilig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas
  • vmbo-b/k/(g)t
  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven