Vechtdal College

Botermanswijk 1 7701 AW Dedemsvaart

Schoolfoto van Vechtdal College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheid leerlingen 

Dit jaar zijn in de maanden maart en april enquêtes onder alle leerlingen afgenomen. De resultaten op deze pagina zijn afkomstig uit het schooljaar 2022-2023. We zien dat onze leerlingen tevreden zijn over onze school. Op veel punten scoren we ruim boven de benchmark (landelijk gemiddelde). Hier zijn we als school heel blij mee en bevestigd dat de onderwijsontwikkelingen die we met elkaar doormaken een positief effect hebben op de tevredenheid van leerlingen. Aandachtspunten worden geanalyseerd en meegenomen voor de teamplannen van schooljaar 2023-2024.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden veiligheid en schoolklimaat op school van groot belang en zijn dan ook heel tevreden over de resultaten op deze pagina. Op alle onderdelen scoren we gemiddeld of boven het gemiddelde. Om dit te bewerkstelligen vinden er regelmatig panelgesprekken plaats met leerlingen uit alle leerjaren. De school neemt dan ook heel bewust maatregelen om de veiligheid te vergroten:

1. Investeren in coaching door de bijna elke dag opstart met de coach (4 van de 5 ochtenden)
2. Nooit geen tussenuren (behalve leerjaar 4).
3. Rokersvrije school
4. Duidelijke regels/afspraken voor leerlingen. (afspraken posters in de klassen

5. Respect: Give it to Get it

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheid ouders klas 3 leerlingen:

Ook dit jaar zijn in de maand april tevredenheidsenquêtes afgenomen onder onze ouders van leerljaar 1 t/m 3. Het is een van de instrumenten die ons een beeld geeft hoe de ouders van onze leerlingen in leerjaar 1 t/m 3 tegen onze school aankijken. De uitslagen van deze tevredenheidsonderzoeken worden als input gebruikt bij het opstellen van het jaarplan voor het volgende schooljaar.

We zijn als school blij met de uitkomsten van de enquête. Ouders zijn tevreden over onze school! Op alle domeinen scoren we als school (ruim) boven de benchmark. Een bevestiging voor ons als school dat onze onderwijsontwikkelingen door onze ouders ondersteund worden!

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven