Vechtdal College

Botermanswijk 1 7701 AW Dedemsvaart

Schoolfoto van Vechtdal College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Vechtdal College Dedemsvaart kiest er voor leerlingen kansen te bieden en hierdoor uit te dagen om boven zichzelf uit te stijgen! Dit is een van de redenen dat we een tweejarige brugperiode hebben. Leerlingen hebben langer de tijd om zich te ontwikkelen, voordat ze definitief op een bepaald niveau zitten.

In de grafieken hieronder zie je dat over het algemeen er minder leerlingen op hun niveau zitten dan een vergelijkbare school. Dit komt doordat leerlingen van verschillende niveaus op een hoger niveau zitten dan hun basisschooladvies is. Dit betekent dat een groot aantal leerlingen onze school verlaat met meer perspectieven in het vervolgonderwijs. Hier zijn we als school enorm trots op!

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Nagenoeg elke leerling gaat aan het eind van het schooljaar over. Doubleren gebeurt op onze school nauwelijks, tenzij er gegronde redenen zijn voor een kind dat het beter is om een schooljaar opnieuw te volgen. Als het sprake is aan het eind van het jaar van doubleren, dan wordt er altijd in onderling overleg met ouders en kind gekeken wat het beste is voor het kind. Hier wordt maatwerk toegepast.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Als school zijn we heel erg tevreden over onze examenresultaten. De afgelopen 4 jaar hebben we op alle niveaus (basis, kader en mavo) een slagingspercentage van 100%!!!

In ons onderwijsconcept zetten we vooral in op de brede vorming van uw kind. Naast de vakken op de ochtend kan uw kind zich breed vormen in het middagprogramma door academies, KWT en Plustijd! te volgen. Dan is het misschien een geruststellende gedachte om te weten dat het ochtend programma (vaklessen) goed staat en dat de weg van cijfers naar het examen op onze school goed voor elkaar is. Dit bewijst de 4x 100% slagingspercentage!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Als school zijn we heel erg tevreden over onze examenresultaten. In het schooljaar 2020-2021 hadden we op zowel basis, kader als mavo (GT) 100% slagingspercentage! Ook de schoolexamencijfers komen dichter bij het cijfer van het centraal examen te liggen. Dit betekent dat we op dit gebied van de kwaliteit van de school goed presteren.

In ons onderwijsconcept zetten we vooral in op de brede vorming van uw kind. Naast de vakken op de ochtend kan uw kind zich breed vormen in het middagprogramma door academies, KWT en Plustijd! te volgen. Dan is het misschien een geruststellende gedachte om te weten dat het ochtend programma (vaklessen) goed staat en dat de weg van cijfers naar het examen op onze school goed voor elkaar is. Dit bewijst de 3x 100% slagingspercentage!

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen komen na hun examen terecht in het MBO. Onderaan de pagina is te zien dat in vergelijking met andere scholen veel van onze leerlingen op een hoger instroomniveau binnen komen op het MBO. 57% van onze kader 4 leerlingen stromen in op niveau 4 van het MBO (het niveau waar onze mavo 4 leerlingen ook op instromen) Hier zijn we als school trots op! Een klein aantal leerlingen kiest er voor om vanaf de mavo naar de havo te gaan. Dit gemiddeld ligt iets onder het landelijk gemiddelde.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Als school ontvangen we in maart de onderwijsresultaten vanuit de Onderwijs Inspectie van vorig schooljaar. Deze waardering is gebaseerd op de inspectie indicatoren die opgesteld zijn door de Onderwijs Inspectie. Als school zijn we in staat om deze waardering al aan het begin van het schooljaar te hebben door een gerichte prognose op te stellen. Dit stelt ons in staat om al aan het begin van het jaar de verbeterpunten mee te nemen in ons jaarplan. Van reactief naar proactief! 

We zijn tevreden met onze waardering van Onderwijs Inspectie. Het hoge onderbouwrendement geeft aan dat een relatief grote groep in leerjaar 3 boven hun geadviseerde advies zit van de basisschool. Daarnaast zijn we trots op het feit dat we nagenoeg geen zittenblijvers hebben in leerjaar 1 t/m 4.

Helaas staan in dit overzicht niet onze slagingspercentages. Deze waren vorig jaar 3x 100%!. Dit overzicht laat het verhaal achter deze slagingspercentages zien.

Terug naar boven