J.H. Donnerschool VSO

Schoonderbekerweg 45 3794 NA De Glind

Schoolfoto van J.H. Donnerschool VSO

In het kort

Toelichting van de school

Je talenten leren we samen ontdekken! Op de J.H. Donnerschool leren de leerlingen eigen keuzes maken. Samen met deskundige docenten bouwen de leerlingen aan een stabiele en betrouwbare toekomst, waarin ze zich zelfstandig kunnen redden. Samen ontdekken welk talent de leerling bezit en 'speciaal voor jou' werken aan de mogelijkheden.

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Stabiel
  • Betrouwbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school voor voortgezet speciaal onderwijs. Door de kleine klassen (12 leerlingen) en de specifieke ondersteuning is er veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De J.H. Donnerschool biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 21 jaar. Met speciale aandacht voor leervorderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling bieden wij reguliere leerstof.

De school staat in een natuurlijke, landelijke omgeving in het Jeugddorp de Glind. Bij de school hoort een groen plein met ontspanningsmogelijkheden voor de pauzes van de leerlingen. 

Wij geloven in de kracht van leerlingen. Daartoe werken wij competentiegericht, dat wil zeggen dat wij aanwezige vaardigheden versterken en ondersteuning bieden bij de te leren vaardigheden. Wij vergroten de zelfsturing van de leerlingen, zodat ze actief deelnemen aan hun eigen leerproces. Ons streven is dat leerlingen vanuit hun eigen kracht relaties kunnen aangaan.

Voor meer informatie over ons onderwijs verwijzen wij naar de website: www.donnerschool.nl en de schoolgids.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?