J.H. Donnerschool VSO

Schoonderbekerweg 45 3794 NA De Glind

Schoolfoto van J.H. Donnerschool VSO

In het kort

Toelichting van de school

Je talenten leren we samen ontdekken! Op de J.H. Donnerschool leren de leerlingen eigen keuzes maken. Samen met deskundige docenten bouwen de leerlingen aan een stabiele en betrouwbare toekomst, waarin ze zich zelfstandig kunnen redden. Samen ontdekken welk talent de leerling bezit en 'speciaal voor jou' werken aan de mogelijkheden.

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Stabiel
  • Betrouwbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?