Koningin Wilhelmina College

Gershwinhof 1 4102 DJ Culemborg

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onze kansklassen bieden onze leerlingen meer kansen om door te stromen naar een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom is in het algemeen op landelijk niveau of hoger en de resultaten in het vmbo zijn zeer goed te noemen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo b-k zijn de slagingspercentages ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in de havo presteren leerlingen boven het landelijk gemiddelde.
Voor 2019-2020 waren de slagingspercentages als volgt:
Basisberoepsgerichte Leerweg           100%
Kaderberoepsgerichte Leerweg          100%
Theoretische Leerweg                       100%
Havo                                                98%
Vwo                                                100%
Entree-Onderwijs                             100%

Alle leerlingen in Praktijkonderwijs hebben een diploma.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van het KWC zijn goed tot zeer goed te noemen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het Praktijkonderwijs van het KWC werkt sinds schooljaar 19/20 volgens het Boris principe. Deze manier van werken maakt dat leerlingen van de praktijkvakken deelcertificaten mbo niveau 1 en of 2 kunnen behalen. Het Praktijkonderwijs werkt samen met ROC Rivor en biedt zo de mogelijkheid voor leerlingen om op het KWC het diploma Entree-mbo1 te halen. De leerroutes voor Branchecertificaten zijn volop in ontwikkeling.
Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, leerlingen die uitstromen kunnen gaan werken in combinatie met leren binnen een bedrijf of 100% gaan werken. Leerlingen die op het Praktijkonderwijs van het KWC het diploma Entree-mbo niveau 1 halen, kunnen doorleren op een MBO niveau 2 opleiding.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school volgens het nieuwe toezichtskader het oordeel GOED toegekend (hoogst haalbare). De school is bijzonder trots op het feit dat alle inspanningen om kansrijk onderwijs te bieden tot dit oordeel heeft geleid. Via de site van de inspectie zijn de oordelen beschikbaar.

Terug naar boven