Koningin Wilhelmina College

Gershwinhof 1 4102 DJ Culemborg

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2014-2015 is het profiel Dienstverlening & Producten (met als werktitel: vmbo Allround) ingevoerd. Alle leerlingen in het vmbo basis-, kader- en theoretische leerweg volgen vanaf de brugklas lessen in het beroepsgerichte programma. In leerjaar 3 wordt het Centraal Examen D&P (CSPE) afgerond. Leerlingen volgen in de 2e helft van leerjaar 3 en leerjaar 4 keuzevakken uit een breed aanbod binnen het intersectoraal programma.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De schoolplannen zijn de jaarlijkse vertaling van de doelen uit het Strategisch Beleidsplan dat een periode van vier jaar beslaat. In 2014 hebben we in overleg voor de school de volgende kernwaarden geformuleerd:

  • Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en onze medewerkers
  • Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen
  • Wij geven kansen en dagen uit
  • Wij bieden meer dan een diploma    

En dit is wat wij christelijk noemen!

Deze waarden geven richting aan het werken in de school met elkaar en met de leerlingen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgstructuur van het KWC is helemaal verweven met de onderwijsstructuur. Docenten, mentoren en conrectoren hebben een belangrijke rol en worden hierin ondersteund door professionals. Al van oudsher is dit de kracht van de zorgstructuur van het KWC.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven