Koningin Wilhelmina College

Beethovenlaan 1 4102 BM Culemborg

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onze kansklassen bieden onze leerlingen meer kansen om door te stromen naar een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom is in het algemeen hoger dan het landelijk niveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo zijn de slagingspercentages al jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in havo en vwo presteren leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde. Resultaten waar we trots op zijn!

Voor 2022-2023 waren de slagingspercentages als volgt:

Praktijkonderwijs                                   100%
Entree (MBO niveau 1)                           100%
Basisberoepsgerichte Leerweg                  97%
Kaderberoepsgerichte Leerweg                 95%
Gemengde-/Theoretische Leerweg            97%
Havo                                                      87%
Vwo                                                       90%
KWC-agora                                             93% 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van het KWC zijn goed tot zeer goed te noemen. Alle opleidingen hadden in 2019 een slagingspercentage dat praktisch gelijk of boven het landelijk gemiddelde uitkwam. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school volgens het nieuwe toezichtskader het oordeel GOED toegekend (hoogst haalbare). De school is bijzonder trots op het feit dat alle inspanningen om kansrijk onderwijs te bieden tot dit oordeel heeft geleid. Via de site van de inspectie zijn de oordelen beschikbaar.

Terug naar boven