Koningin Wilhelmina College

Beethovenlaan 1 4102 BM Culemborg

  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College
  • Schoolfoto van Koningin Wilhelmina College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij bieden alle leerlingen van het vmbo-tl ook een beroepsgericht vak aan uit de gemengde leerweg. Dit versoepelt de overgang naar een opleiding in het mbo.

Met name in het vwo kiezen verhoudingsgewijs veel leerlingen voor een natuurprofiel. Mede daarom zijn wij uitgekozen om mee te doen met het Bèta Excellent programma, waarin we samenwerken met de Universiteit Utrecht.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan, dat een periode van vier jaar beslaat, gaat over de kwaliteit van het onderwijs en bevat het onderwijskundig beleid van de school, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

In 2014 hebben we, om richting te geven aan hoe we met elkaar werken in school, de volgende kernwaarden geformuleerd: 

  • Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en onze medewerkers
  • Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen
  • Wij geven kansen en dagen uit
  • Wij bieden meer dan een diploma    

En dit is wat wij christelijk noemen!


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgstructuur van het KWC is helemaal verweven met de onderwijsstructuur. Docenten, mentoren en conrectoren hebben een belangrijke rol en worden hierin ondersteund door professionals. Al van oudsher is dit de kracht van de zorgstructuur van het KWC.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven