Merletcollege Cuijk, school voor tto vwo, gymnasium, vwo en havo met technasium, mavo, kader, basis

Katwijkseweg 2 5431 RX Cuijk

Schoolfoto van Merletcollege Cuijk, school voor tto vwo, gymnasium, vwo en havo met technasium, mavo, kader, basis

In het kort

Toelichting van de school

Merletcollege Cuijk, school voor tto vwo, gymnasium, vwo en havo met technasium, mavo, vmbo-kader en basis 


In het voorjaar van 2016 hebben vertegenwoordigingen van ouders, leerlingen en medewerkers zich uitgesproken over de kenmerken die zij terug willen zien in de manier van werken op hun school: het Merletcollege. Uit die consultaties zijn vijf speerpunten naar voren gekomen. Zij vormen onze overtuiging en zijn de pijlers voor onze manier van werken.  

Betrokken

Op onze school worden leerlingen gezien en gehoord. We geven ze aandacht en stimuleren ze om resultaten te halen. Zo groeien onze leerlingen en zijn ze betrokken bij hun ontwikkeling om te weten, te kunnen en volwassen te worden. Docenten spelen voor leerlingen hierin een doorslaggevende rol. Onze docenten zijn zichtbaar en merkbaar zich bewust van die rol.  

Op maat

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen verder te brengen en die opzet is gebaat bij herkenning, erkenning en benutting van verschillen. Elk mens is immers anders, heeft eigen behoeften, kwaliteiten en vaardigheden. Elk mens ontwikkelt zich anders, leert anders en werkt anders. Onze docenten spelen in op individuele behoeften van onze leerlingen.  

Samen

Op onze school leren en werken we samen. Leerlingen leren zo beter en meer, docenten geven hun onderwijs meer rendement en samenwerking tussen leerlingen en docenten ondersteunt het leerklimaat. Met leren en werken ontwikkel je jezelf en lever je een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Samen leven moet je leren: onze school maakt daar werk van.  

Uitdagend

Onze school prikkelt leerlingen en docenten om vanuit positieve ervaringen en resultaten gretig te worden naar verdere ontwikkeling. Uitdaging stimuleert om verder te komen, je grenzen te verleggen. De tijd waarin je leeft en de mogelijkheden die er nu zijn, vormen het venster waardoor je naar de toekomst kijkt. Wij zetten de wereld om ons heen in om onze leerlingen een rijke leeromgeving te bieden.  

Veilig

Wij bieden voor iedereen op onze school een veilige omgeving, waar respect en vertrouwen verankerd zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Zo levert ons leren en werken de beste en mooiste resultaten op. Om goed te kunnen leren heb je vrijheid nodig. Vrij om jezelf te zijn, vrij om fouten te maken, vrij om vragen te stellen. Vrijheid vraagt om veiligheid.

 

Kenmerken van de school

 • Brede school: alle schooltypen
 • Technasium voor havo en vwo
 • Tweetalig vwo en internationa
 • Internationale oriëntatie
 • Zeer brede vakkenkeuze

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Merletcollege Cuijk heeft iets meer dan 900 leerlingen 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
974

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven