Supreme College

Koning Willemstraat 1 1901 CA Castricum

Schoolfoto van Supreme College

In het kort

Toelichting van de school

In 2020-2021 is het Supreme College gestart. Onderwijs volgens een uniek concept, op een bijzondere locatie en met een diverse doelgroep. Leerlingen volgen in hun 3e en 4e jaar het Middle Years Program (onderdeel van het internationaal erkende IB-programma) en behalen daarna in 2 jaar een Nederlands vwo-diploma. Het rooster is verdeeld in dagdelen en de vakken binnen het MYP worden in samenhang aangeboden in vakgebieden. Zo volgen de leerlingen Sciences en Individuals & Societies. In MYP4 is het onderwijs nog veelal in het Engels, waarbij de internationale leerlingen extra ondersteuning krijgen voor de Nederlandse taal (NT2). In MYP5 wordt een overgang gemaakt naar steeds meer onderwijs in het Nederlands. 
In MYP5 hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor minimaal 1 van de talen en een keuzevak Psysics of Economics, vooruitlopend op de profielkeuze en het examenpakket voor 5 en 6 vwo. Dit jaar is de eerste groep leerlingen gestart met het profiel in 5 vwo. 

In het Supreme College werken het Jac. P. Thijsse College en Bonhoeffer College samen, waarbij de locatie valt onder het BRINnummer van de eerste school. 

Kenmerken van de school

  • internationaal
  • conceptueel
  • samenhang
  • best of both worlds
  • uitdagend

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • atheneum

Bron

Bovenbouw

  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Supreme College is in 2020-2021 gestart met 1 jaarlaag: MYP4 met 16 leerlingen. Inmiddels zijn er 3 jaarlagen actief op deze school (MYP4 MYP5 en 5 vwo) en breiden zij volgend schooljaar uit met het MYP programma in de brugklas. Het leerlingenaantal wisselt soms wat, omdat er internationale leerlingen gedurende het schooljaar naar Nederland komen en er soms ook leerlingen terugkeren naar hun thuisland. Ook stromen er leerlingen in een latere fase in, omdat zij in het reguliere onderwijs niet op hun plek zijn en zich prettiger voelen bij met name het onderwijsaanbod en de omgeving van het Supreme College. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven