Jac P Thijsse College

De Bloemen 65 1902 GT Castricum

Schoolfoto van Jac P Thijsse College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Als school zijn wij ons bewust van de ontwikkelpunten die uit de laatste tevredenheidsonderzoeken komen. Wij nemen deze serieus en werken, in overleg met de leerlingen, aan verbetering.

In 2020-2021 hebben wij de Vensters-vragenlijst gebruikt, maar door de online situatie is de respons van de mavo-afdeling achtergebleven en niet voldoende. 

In 2019-2020 hebben onze leerlingen deelgenomen aan de LAKS Monitor. Helaas zijn deze resultaten niet tijdig verwerkt en daarom hier niet zichtbaar. De resultaten zijn wel degelijk besproken in de leerlingenraad en het managementteam van de school en waar nodig is er actie ondernomen. Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Als school zijn wij ons bewust van de ontwikkelpunten die uit het tevredenheidsonderzoek komen. Wij nemen deze serieus en werken aan verbetering, waarbij we hopen dat het vernieuwde schoolplan de komende jaren verdere positieve resultaten gaat opleveren.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven