Jac P Thijsse College

De Bloemen 65 1902 GT Castricum

Schoolfoto van Jac P Thijsse College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Net als de meeste scholen, hebben wij de afgelopen 2 schooljaren ingestoken op 'kansrijk bevorderen', rekening houdend met de situatie rondom COVID-19. Met de inzet van extra ondersteuning, blijven wij de leerlingen volgen in hun studieloopbaan en sturen we bij waar nodig. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 was er binnen de slaag-/zakregeling sprake van een 'wegstreep-mogelijkheid'. Door 1 onvoldoende weg te strepen, zijn er veel leerlingen alsnog geslaagd. Bij het publiceren van deze cijfers is hier geen rekening mee gehouden en dat geeft een behoorlijk vertekend beeld.

Voor het Jac. P. Thijsse College bedroeg het percentage geslaagden:

MAVO  96%

HAVO  90%

VWO   88%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 was er binnen de slaag-/zakregeling sprake van een 'wegstreep-mogelijkheid'. Door 1 onvoldoende weg te strepen, zijn er veel leerlingen alsnog geslaagd. Bij het publiceren van deze cijfers is hier geen rekening mee gehouden en dat geeft een behoorlijk vertekend beeld.

Voor het Jac. P. Thijsse College bedroeg het percentage geslaagden:

MAVO  96%

HAVO  90%

VWO   88%

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven