Accent PRO Capelle

Wisselspoor 6 2908 AC Capelle aan den IJssel

  • Techniek op meerdere vlakken. Samen met 3 scholen voor VMBO werken wij de komende 4 jaar aan de versterking van het techniekonderwijs!
  • Duidelijke leerdoelen in helder opgebouwde lessen door kwalitatief goede docenten!
  • Door kleine groepen en gepersonaliseerde leerdoelen is er tijd en aandacht voor de leerling.
  • Diverse techniek mogelijkheden
  • Leerlingen leren in de spiegel te kijken

Het schoolplan

Toelichting van de school

Accent Werkt! Is het schoolplan voor de 4 praktijkscholen en de 2 VSO scholen van Accent. In dit plan worden binnen de 5 pijlers van CVO de ambities van Accent beschreven. Het plan is in nauwe samenwerking tussen alle geledingen van Accent tot stand gekomen en in oktober 2019 gepresenteerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Accent Capelle vindt er twee wekelijks overleg plaats. Aan dit overleg nemen deel: zorgcoordinator Accent Capelle, de leerplichtambtenaar,schoolmaatschappelijk werker  jeugdarts en orthopedagoog .   
Dit overleg dient er voor te zorgen, dat de leerbelemmeringen worden aangepakt.
De bespreking vindt plaats, indien er toestemming is van ouders.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven