Vitusmavo

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 1405 HM Bussum

 • Schoolfoto van Vitusmavo
 • Schoolfoto van Vitusmavo
 • Schoolfoto van Vitusmavo
 • Schoolfoto van Vitusmavo
 • Schoolfoto van Vitusmavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De Vitusmavo is, zoals de naam aangeeft, een school voor mavo oftewel vmbo-tl. Het advies van de basisschool is voor ons belangrijk om een leerling te kunnen plaatsen. Wij nemen leerlingen aan met de volgende adviezen:

 • vmbo-gt
 • vmbo-tl
 • vmbo-tl/havo
 • mavo
 • mavo/havo
 • havo

Onze leerlingen zitten in de onderbouw standaard in een mavo/havoklas. Omdat de Vitusmavo een kleine en veilige school is, zijn er leerlingen met een havoadvies die graag de onderbouw op de Vitusmavo willen doen, waarna ze de overstap maken naar het veel grotere Vituscollege of Willem de Zwijgercollege. Je zou misschien kunnen denken dat deze leerlingen onder het niveau van hun basisschooladvies werken, maar zij werken wel degelijk op havoniveau.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Vanuit mavo/havo leerjaar 2 kunnen leerlingen opstromen naar havo 3. De leerlingen die naar mavo 3 gaan, kiezen in leerjaar 2 voor een profiel en bijbehorend vakkenpakket dat zij in leerjaar 3 gaan volgen. Deze leerlingen volgen vaak acht examenvakken en verruimen daarmee hun mogelijkheden bij doorstroming naar mbo en havo. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen die vanuit de onderbouw doorstromen naar het mavo+-traject houden in de derde klas alle vakken. Zij stellen daarmee de definitieve keuze voor vakken een jaar uit. Deze leerlingen volgen in de vierde klas vaak acht examenvakken en verruimen daarmee hun mogelijkheden bij doorstroming naar mbo en het havo.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven