Vitusmavo

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 1405 HM Bussum

  • Schoolfoto van Vitusmavo
  • Schoolfoto van Vitusmavo
  • Schoolfoto van Vitusmavo
  • Schoolfoto van Vitusmavo
  • Schoolfoto van Vitusmavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op de Vitusmavo kun je uit drie profielen kiezen. Ze geven een goede aansluiting op het mbo.
Technology & Media
Marketing & Business
Hospitality & Health

Met deze profielen kun je ook doorstromen naar havo 4 als je je mavodiploma hebt behaald. We noemen dat de Collegeroute: je kunt doorstromen naar het Vituscollege of Willem de Zwijgercollege.

Omdat je op de Vitusmavo in de onderbouw altijd in een mavo/havoklas zit, kun je als je dat wilt (en je cijfers natuurlijk goed genoeg zijn) na de tweede klas opstromen naar havo 3 op het Vituscollege of het Willem de Zwijgercollege.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Vitusmavo is een school voor leerlingen die over voldoende cognitieve capaciteiten beschikken om onderwijs op mavo- of mavo/havoniveau succesvol te volgen. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn welkom. Desalniettemin kent de school ook beperkingen voor de aanname van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Met name de ondersteuning door specialisten is beperkt. Een tweede beperking is gelegen in het feit dat de groepsgrootte van klassen en clusters maximaal 30 bedraagt. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zullen voor het grootste deel van hun onderwijstijd in zulke groepen moeten kunnen functioneren. De ervaring leert dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte dankzij individuele begeleiding van een vaste begeleider en dankzij (vanwege de groepsgrootte echter beperkte) aandacht van de vakdocent in het algemeen de studie aan de school naar hun mogelijkheid succesvol afronden. De ervaring leert echter ook dat het aantal leerlingen met geïndiceerde extra ondersteuningsbehoefte beperkt moet zijn. Meerdere leerlingen die op basis van een dergelijke extra ondersteuningsbehoefte gerichte aandacht van de docent vragen binnen één grote klas is al gauw te veel. In de praktijk is gebleken, dat wanneer de leerlingen met geïndiceerde extra ondersteuningsbehoefte binnen de regio redelijk gelijk over de scholen verdeeld worden, de aantallen leerlingen ook niet te groot worden.   

In het regionale samenwerkingsverband Qinas is in onderling overleg tussen de scholen/besturen vastgesteld wat het basisniveau van ondersteuning is dat door alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio wordt aangeboden. Uitgangspunt daarbij is dat de basisondersteuning breed wordt gedefinieerd en dat de scholen worden gefaciliteerd om deze ondersteuning ook daadwerkelijk te bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven