Willem de Zwijgercollege SGM

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 1405 HM Bussum

  • Schoolfoto van Willem de Zwijgercollege SGM
  • Schoolfoto van Willem de Zwijgercollege SGM

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De belangrijkste doelen van de school voor de leerlingen zijn:

- Kritisch en zelfstandig te staan in de samenleving

- Verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen in de samenleving

- Een lerende houding te ontwikkelen

- Zich voor te bereiden op een vervolgopleiding

Om dit te bereiken creëren docenten:

1. Situaties waarin leerlingen samenwerken

2. Betekenisvolle contexten

3. Een uitdagende leeromgeving met aandacht voor verschillende leerstijlen, verschillend leertempo en verschillende leerinhoud.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn in het algemeen toelaatbaar tot onze school als zij een positief schooladvies van de basisschool hebben. Dit geldt ookvoor leerlingen met een handicap die geen eisen stelt aan de inrichting van de school en de normale voortgang van de lessen.  Over de toelating van leerlingen, voor wie speciale maatregelen genomen moeten worden om hun deelname aan het onderwijs mogelijk te maken, beslist een toelatingscommissie, bestaande uit deafdelingsleider van het eerste leerjaar, de zorgcoördinator en de rector, op basis van gesprekken met de leerling, de ouders en de toeleverende school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven