Oostwende College

Plecht 1 3751 WB Bunschoten-Spakenburg

  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn erg tevreden over de veiligheid en sfeer op school. Daarnaast zijn ze blij met hun mentor, het respect waarmee docenten hen behandelen en extra begeleiding die gegeven wordt als dat nodig is. Als aandachtspunten worden genoemd: buitenschoolse activiteiten en het aansluiten van de les bij de actualiteit. Er worden periodiek panelgesprekken gevoerd met leerlingen, hier wordt ook de resultaten uit dit onderzoek besproken. Met de uitkomsten van de panelgesprekken gaan we aan de slag om de tevredenheid van leerlingen nog verder te vergroten.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In maart 2020 is de enquête afgenomen onder bijna alle ouders. De respons was 34% van 354 benaderde ouders.

Uit de resultaten blijkt dat ouders erg tevreden zijn over ons onderwijs. We voeren met regelmaat gesprekken met ouders en stellen het op prijs als zij actief meedenken.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven