Oostwende College

Plecht 1 3751 WB Bunschoten-Spakenburg

  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Met een groot aantal leerlingen gaat het zo goed op het niveau waarop ze zijn ingestroomd in klas 1, dat zij de kans krijgen op te stromen naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld van basis naar kader of van vmbo-tl naar havo. Soms kan een leerling het niveau niet aan of blijkt hij of zij meer praktisch ingesteld te zijn. Deze leerlingen krijgen een beter passende plek bij ons op school en kunnen daar hun talenten verder ontwikkelen. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Weinig leerlingen lopen vertraging op in de onderbouw, daar zijn we erg tevreden over. Gemiddeld 92% van de vmbo-leerlingen haalt zonder vertraging in de bovenbouw het diploma. Met dit percentage doen we het landelijk gezien, boven gemiddeld. De doorstroom in het havo is verbeterd in de afgelopen drie schooljaren. Met 87% als driejaarsgemiddelde doen we bovengemiddeld mee in vergelijking met andere scholen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Met de slaagpercentages op vmbo-b, vmbo-k en havo zijn we content. Het slaagpercentage voor vmbo-b is zelfs 100%! Door goed onderwijs, examentraining en het vroegtijdig signaleren van problemen waarvoor helpdesk op maat geboden werd, hebben veel leerlingen het diploma gehaald.  

Het slaagpercentage van vmbo-t ligt onder het landelijke gemiddelde. Ons streven is om slaagpercentages boven de 90% te behalen. Met het team en leerlingen is gekeken naar oorzaken van het slaagpercentage mavo. Hun adviezen nemen we mee in het onderwijs. Dit schooljaar zetten we ons opnieuw volledig in om alle leerlingen per afdeling te laten slagen, waar nodig met behulp van examentraining en vakinhoudelijke leerlingbegeleiding. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de examencijfers. De afdeling havo laten boven gemiddelde cijfers zien, in vergelijking met de landelijke gemiddelden. De examencijfers van de vmbo- afdelingen zijn in lijn met het landelijk gemiddelde. We streven ernaar dat alle leerlingen in één keer slagen voor hun examens én met mooie resultaten. Daarom hebben we diverse kwaliteitsmaatregelen genomen om de resultaten nog verder te verbeteren. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meerderheid van onze leerlingen, kiest voor een vervolgopleiding op het niveau waarop ze zijn voorbereid op onze school. Dit houdt in dat het grootste deel van de vmbo-leerlingen naar het MBO gaat en het merendeel van de havisten naar het hbo gaat. 85% van de vmbo-examenkandidaten uit 2017-2018 volgt na één jaar nog dezelfde studie.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Oostwende College staat open voor blikken van buitenaf. Enkele van de externe evaluaties zijn hieronder beschreven. De bijbehorende bijlagen kunt u hieronder downloaden.

In november 2014 bezocht de onderwijsinspectie het Oostwende College. Drie inspecteurs woonden 25 lessen bij en beoordeelden de schooldocumentatie. De inspectie concludeerde dat de kwaliteitszorg op het Oostwende goed op orde is. Daarnaast maakt het Oostwende de ambities van ondernemendheid op alle schoolniveaus waar.

Terug naar boven