Oostwende College

Plecht 1 3751 WB Bunschoten-Spakenburg

  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College
  • Schoolfoto van Oostwende College

Profielkeuze

Toelichting van de school

We willen leerlingen opleiden tot ondernemende burgers. Daar dragen de vakken Dienstverlening & Producten (vmbo) en International Business College (havo) aan bij. Binnen de leerwerktijd is oog voor ieders ondernemende vaardigheden en de ontwikkeling daarvan. We werken veel en graag samen met bedrijven en ondernemers uit ons dorp. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijven wij onze visie op onderwijs en de richting die we de komende jaren met de school inslaan. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt ieder schooljaar een jaarplan gemaakt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan wordt beschreven hoe de zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is geregeld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven