Aeres VMBO Buitenpost

Prof.Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost

  • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doorstroom binnen de school laat zien hoeveel leerlingen hun school afmaken zonder te blijven zitten.

Het percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma haalt ligt boven het landelijk gemiddelde. Door een intensieve begeleiding van de leerlingen wordt voorkomen dat de leerlingen studievertraging oplopen. Ouders en leerlingen kunnen de resultaten online volgen via de ouderportal.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage laat zien hoeveel procent van de eindexamenleerlingen is geslaagd. Om een zo goed mogelijk rendement te halen, evalueren we jaarlijks de examenresultaten en voeren waar nodig verbeteractiviteiten door in het onderwijsaanbod, de manier van lesgeven en/of toetsen en begeleiding.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De verschillen tussen de schoolexamencijfers en de centrale landelijke examencijfers liggen ruimschoots binnen de, door de onderwijsinspectie, gestelde norm of daarboven.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Onze leerlingen kunnen doorstromen naar alle sectoren van het mbo en havo.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven