Aeres VMBO Buitenpost

Prof.Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost

 • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Buitenpost

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

 Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van onze leerlingen.

Kort samengevat komt het hier op neer:

 • de school wordt als zeer veilig ervaren
 • de lessen worden als goed ervaren
 • de organisatie wordt als goed ervaren
 • de docenten worden hoog gewaardeerd door de leerlingen
 • er is weinig te doen in pauzes.

De school heeft een leerlingenpanel om regelmatig te spreken over schoolzaken. Dit heeft onder andere opgeleverd:

 • een uitbreiding van het assortiment van de gezonde kantine
 • zorgen dat er meer te doen is in pauze en op het plein.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben een anti-pest programma. Daarnaast gebruiken we het programma Rots en Water.

We handelen bij pestgedrag conform ons eigen anti pestprotocol.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Aeres VMBO Buitenpost vindt ouderinspraak belangrijk. Er is een School Adviesraad (SAR) waarin ouders namens andere ouders schoolzaken met het management en de OR bespreken. Onderwerpen die daar aan bod komen, zijn o.a. schoolveiligheid, kosten van de opleiding, communicatie met ouders en leerlingen, begeleiding en zorg voor leerlingen.

Naast de SAR organiseren we regelmatig ouderavonden over de resultaten en het welbevinden van de leerlingen.

Ook nemen ouders actief deel aan schoolactiviteiten.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven