BRAVO! College Cranendonck

Jan van Schoonvorststr 1 6021 BP Budel

  • Schoolfoto van BRAVO! College Cranendonck
  • Schoolfoto van BRAVO! College Cranendonck
  • Schoolfoto van BRAVO! College Cranendonck
  • Schoolfoto van BRAVO! College Cranendonck

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het BRAVO! College Cranendonck biedt een volledig vmbo met uitstroomprofiel Dienstverlening & Producten aan. In het lesprogramma staat de verbinding met de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven centraal. Deze manier van regiogericht opleiden wordt BIVAK, Bijzonder Innovatief Vakonderwijs, genoemd. Leerlingen maken hierbij een keuze tussen Life & Tech.  

Daarnaast kunnen leerlingen op het BRAVO! College terecht voor de volledige onderbouw van de havo en de eerste twee leerjaren van het atheneum. In havo3 worden leerlingen voorbereid op hun profielkeuze zodat zij de doorstroom naar een andere locatie goed doorlopen.  

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er zijn twee documenten. Het zorgplan VO van het samenwerkingsverband en het zorgjaarplan van Het College. Het zorgjaarplan is afgeleid van het meerjarige zorgplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven