Yuverta vmbo Brielle

Anna Hoevestraat 2 3232 VC Brielle

  • In de onderbouw kun je kiezen voor de Kookklas. Je leert van alles rondom voeding en koken. En je mag het natuurlijk zelf opeten.
  • In de onderbouw kun je kiezen voor de Paardenklas. De ene week naar de manege en de andere week theorie.
  • Eén van de keuzevakken van het beroepsgerichte onderdeel is groene vormgeving. Je maakt prachtige werkstukken met natuurlijke materialen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de tevredenheidscijfers hebben we de volgende maatregelen genomen:

1. Een positief schoolklimaat staat voorop en de leerling staat centraal. Dit doen we door o.a. de herinvoering van de methode leefstijl (sociale vaardigheidstraining) in de onderbouw. Het gehele team is hierop getraind. Verder is er een evenwichtig rooster gemaakt, waarbij zoveel mogelijk de lesuren over de week zijn verdeeld. Alle leerlingen starten elke dag om half 9 met een mentor moment van 20 minuten en eindigen de lesdag uiterlijk om 15:00 uur.

2. Gepersonaliseerd onderwijs. Alle eerste jaars leerlingen gebruiken een IPad met digitale lessstof via VO-content.

3. Adequaat pestbeleid. Het pestprocotol is geheel vernieuwd en 3 anti-pestcoördinatoren zijn getraind.

4. Met de leerlingen zijn gezamenlijke klassenregels afgesproken.

5. Het mentorprogramma is op elkaar afgestemd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen voelen zich over het algemeen erg veilig binnen de school. De toename van het aantal kwetsbare leerlingen maakt wel dat leerlingen zich soms wel vaker gepest voelen. Op dat punt is nog wel wat verbetering nodig.

Het schoolklimaat wordt door de leerlingen wel als redelijk goed ervaren maar hiermee zitten we kennelijk nog wel onder gemiddeld. We zullen moeten werken aan de beleving van leerlingen op dit gebied. Op papier is n.l. alles wel goed geregeld. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zouden graag zien dat we de leerlingen iets meer ruimte geven om te participeren in het onderwijsproces. In het kader van het LOB- beleid (loopbaan oriëntatie begeleiding) houden we OLM-gesprekken (ouder-leerling-mentor gesprekken). In deze driehoeksgesprekken kijkt de leerling naar zijn prestaties en toekomstplannen.

Het gepersonaliseerd onderwijs is  breed in het eerste en inmiddels ook het tweede leerjaar doorgevoerd. Het doel van gepersonaliseerd onderwijs is dat elke leerling op zijn/haar niveau kan werken en ontwikkelen.

Het lesuitval is verminderd door de invoering van het nieuwe rooster, waarbij de personeelsbijeenkomst in principe na 15:00 uur plaats vinden.

Door een betere jaarplanning is er meer duidelijkheid en kan er vooraf beter worden gecommuniceerd.

 


 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven