Wellantcollege Anna Hoeve

Anna Hoevestraat 2 3232 VC Brielle

  • Eén van de keuzevakken van het beroepsgerichte onderdeel is groene vormgeving. Je maakt prachtige werkstukken met natuurlijke materialen.
  • In leerjaar 3 hebben we een reis naar Spanje. Erg gezellig en educatief.
  • In de onderbouw kun je kiezen voor de Paardenklas. De ene week naar de manege en de andere week theorie.
  • In de onderbouw kun je kiezen voor de Kookklas. Je leert van alles rondom voeding en koken. En je mag het natuurlijk zelf opeten.
  • In leerjaar 1 ga je op kennismakingskamp naar Summercamp Heino. leuke activiteiten en leren elkaar kennen.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen voelen zich over het algemeen erg veilig binnen de school. De toename van het aantal kwetsbare leerlingen maakt wel dat leerlingen zich soms wel vaker gepest voelen. Op dat punt is nog wel wat verbetering nodig.

Het schoolklimaat wordt door de leerlingen wel als redelijk goed ervaren maar hiermee zitten we kennelijk nog wel onder gemiddeld. We zullen moeten werken aan de beleving van leerlingen op dit gebied. Op papier is n.l. alles wel goed geregeld. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zouden graag zien dat we de leerlingen iets meer ruimte geven om te participeren in het onderwijsproces. In het kader van het LOB- beleid (loopbaan oriëntatie begeleiding) houden we OLM-gesprekken (ouder-leerling-mentor gesprekken). In deze driehoeksgesprekken kijkt de leerling naar zijn prestaties en toekomstplannen.

Het gepersonaliseerd onderwijs is  breed in het eerste en inmiddels ook het tweede leerjaar doorgevoerd. Het doel van gepersonaliseerd onderwijs is dat elke leerling op zijn/haar niveau kan werken en ontwikkelen.

Het lesuitval is verminderd door de invoering van het nieuwe rooster, waarbij de personeelsbijeenkomst in principe na 15:00 uur plaats vinden.

Door een betere jaarplanning is er meer duidelijkheid en kan er vooraf beter worden gecommuniceerd.

 


 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven