Wellantcollege Anna Hoeve

Anna Hoevestraat 2 3232 VC Brielle

  • Eén van de keuzevakken van het beroepsgerichte onderdeel is groene vormgeving. Je maakt prachtige werkstukken met natuurlijke materialen.
  • In leerjaar 3 hebben we een reis naar Spanje. Erg gezellig en educatief.
  • In de onderbouw kun je kiezen voor de Paardenklas. De ene week naar de manege en de andere week theorie.
  • In de onderbouw kun je kiezen voor de Kookklas. Je leert van alles rondom voeding en koken. En je mag het natuurlijk zelf opeten.
  • In leerjaar 1 ga je op kennismakingskamp naar Summercamp Heino. leuke activiteiten en leren elkaar kennen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wellantcollege Anna Hoeve probeert leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitstromen. Het biedt kansen aan leerlingen die alles uit hun capaciteiten proberen te halen. Een aanzienlijk deel van de leerlingen op vmbo-k en vmbo-(gt)  volgt dan ook een leerweg boven het schooladvies.

Het aantal leerlingen dat onder het basisschooladvies zit is bij vmbo-b en vmbo-k kleiner vergeleken met de vergelijkingsgroep. De vmbo-(gt) groep zit net boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De leerlingen worden in het eerste leerjaar geplaats in niveaugroepen. Hierbij hanteren wij het advies van de basisschool. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken wij opnieuw op welk niveau de leerling past. Aan het einde van het tweede leerjaar bepalen we op welk niveau de leerling examen gaat doen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van 2018-2019 voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg ligt al enkele jaren boven het landelijk gemiddelde. Voor de gemengde leerweg ligt dit sinds 2 jaar iets onder het landelijk gemiddelde. Dit laatste is te verklaren door de te soepele overgangs- en determinatieregeling van de afgelopen jaren. Inmiddels is dit hersteld en hebben we goede hoop dat het slagingspercentage voor het schooljaar 2019-2020 ongeveer op het landelijk gemiddelde zal uitkomen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Basisberoepsgerichte leerweg:

De examenresultaten laten een opgaande lijn zien. In 2019 zaten we bij de 20 best scorende scholen.

Kaderberoepsgerichte leerweg:

De examenresultaten laten helaas een iets neergaande lijn zien. Dit komt onder andere door de te soepele determinatie in de onderbouw. Dit betekent dat er in de afgelopen jaren ruime kansen werden gegeven aan leerlingen met een  lager advies niveau. Inmiddels is sinds 2019 het protocol overgang en determinatie opnieuw vastgesteld waardoor een beter onderbouwd leerweg advies wordt gegeven. Daarnaast hebben KB-leerlingen moeite met onder andere wiskunde, een verplicht examenvak. Hier wordt extra aandacht aan besteed.

Gemengde leerweg:

De examenresultaten laten sinds het afgelopen jaar weer een stijgende lijn zien. Ook hier maken we veel werk van een betere determinatie in de onderbouw.

Algemene opmerking:

Onze leerlingen zijn verplicht examen te doen in wiskunde. Dit biedt een brede uitstroom naar het vervolgonderwijs!

 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

 De 4e-jaars leerlingen van schooljaar 2018-2019 zijn na hun vmbo opleiding aan het Wellantcollege Anna Hoeve naar een MBO opleiding gegaan.

Specificatie;

Lentiz 23,9%

Zadkine 20,7%

Albeda 15,2%

STC 8,7%

HMC 8,7%

Overig 22,8%

Doorstroom naar het groen onderwijs, waaronder Lentiz, Wellant en Aeres, bedroeg 30%

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Van de inspectie hebben we een basistoezicht ontvangen. Een school of instelling krijgt basistoezicht als de kwaliteit voldoende is: de opbrengsten zijn voldoende; er zijn geen signalen dat er iets mis zou kunnen zijn.

Terug naar boven