Wellantcollege Anna Hoeve

Anna Hoevestraat 2 3232 VC Brielle

 • Eén van de keuzevakken van het beroepsgerichte onderdeel is groene vormgeving. Je maakt prachtige werkstukken met natuurlijke materialen.
 • In leerjaar 3 hebben we een reis naar Spanje. Erg gezellig en educatief.
 • In de onderbouw kun je kiezen voor de Paardenklas. De ene week naar de manege en de andere week theorie.
 • In de onderbouw kun je kiezen voor de Kookklas. Je leert van alles rondom voeding en koken. En je mag het natuurlijk zelf opeten.
 • In leerjaar 1 ga je op kennismakingskamp naar Summercamp Heino. leuke activiteiten en leren elkaar kennen.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school is een vmbo school met het profiel Groen. In de onderbouw kun je 1 dagdeel kiezen voor Kookklas, Paardenklas of Thematijd.

Naast het profiel vak Groen bieden wij de volgende keuzevakken in leerjaar 3 en 4: 

 • Gezonde dieren
 • Het houden van dieren
 • Bloemwerk
 • Groene vormgeving en styling
 • Voeding hoe maak je het
 • De keuken
 • Het groene machinepark
 • Ondernemen
 • Robotica vanaf 2021-2022 
Zo'n 30% van de leerlingen stroomt groen uit. De overige 70% verspreidt zich in de richting van het mbo over de sectoren zorg, economie en techniek. (Bron overstap VO- MBO 2019)
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan 2020-2024 van de school is in nauw overleg met het samenwerkingsverband tot stand gekomen. Het nieuwe ondersteuningsplan is concreter omschreven v.w.b. onze mogelijkheden in het kader van de wet passend onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven