Broeckland College

Engel de Ruijterstraat 40 3621 CV Breukelen

  • Schoolfoto van Broeckland College
  • Schoolfoto van Broeckland College
  • Schoolfoto van Broeckland College
  • Schoolfoto van Broeckland College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De gegevens laten zien dat relatief veel leerlingen in leerjaar drie een hogere onderwijssoort volgen dan het schooladvies van de basisschool. Door goed (passend) onderwijs in onder- en bovenbouw halen veel van deze leerlingen een mavo diploma of een vmbo KBL diploma.

Daarnaast is er een groep leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg, die met opzet niet naar de theoretische leerweg gegaan zijn, maar liever een praktijkrichting in de kaderberoepsgerichte leerweg kiezen, omdat ze liever met hun handen bezig zijn.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Deze gegevens laten zien dat het een hoog percentage leerlingen zonder vertraging de onderbouw doorloopt.

Ook laten deze gegevens zien dat een hoog percentage leerlingen zonder vertraging de bovenbouw doorloopt en een diploma behaalt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Deze gegevens laten zien dat de slaagpercentages voor vmbo BBL en vmbo KBL boven het landelijk gemiddelde liggen en voor vmbo TL daar ligt het daar net onder. Om de slaagpercentage zo goed mogelijk te krijgen volgen we gericht de ontwikkeling van iedere leerling en nemen wanneer daar aanleiding toe is gericht actie om eventuele achterstand in te lopen.

Binnenkort worden de slaagpercentages voor 2018-2019 gepubliceerd in onderstaande tabellen. De slaagpercentages die dan verwerkt worden zijn: vmbo BBL: 100,0%, vmbo KBL: 100,0% en vmbo TL (mavo) 96,7%. Daarmee liggen de slaagpercentages in dat jaar voor alle onderwijssoorten ruim boven het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Deze gegevens laten zien dat de examencijfers rond het landelijk gemiddelde liggen. Om de examencijfers zo goed mogelijk te krijgen volgen we gericht de ontwikkeling van iedere leerling en nemen wanneer daar aanleiding toe is gericht actie om eventuele achterstand in te lopen.

Binnenkort worden hier de gegevens van 2018-2019 verwerkt in onderstaande tabellen. De examencijfers die dan verwerkt worden zijn: vmbo BBL: 6,97, vmbo KBL: 6,71 en vmbo TL (mavo) 6,36. Daarmee liggen de slaagpercentages in dat jaar voor vmbo BBL en KBL ruim boven het landelijk gemiddelde en van vmbo TL (mavo) op het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven