Curio de rotonde

Groene Woud 2 4834 BC Breda

 • Schoolfoto van Curio de rotonde
 • Schoolfoto van Curio de rotonde
 • Schoolfoto van Curio de rotonde

In het kort

Toelichting van de school

Curio de rotonde biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan in een van de vier leerwegen van het vmbo. Dat noemen we leerwegondersteunend onderwijs, afgekort LWOO.

Om toegelaten te worden moeten leerlingen voldoen aan de criteria met betrekking tot de capaciteiten, leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek zoals die door het Rijk zijn vastgesteld. Tot de school worden die leerlingen toegelaten die naar verwachting de vmbo-opleiding uitsluitend met een diploma kunnen afsluiten, indien er leerwegondersteuning wordt aangeboden. Daarom worden alle leerlingen voor toelating getest.

Leerwegen
De onderbouw is onderverdeeld in de theoretische leerweg en de KBG (kader, basis, gemengd)- klassen.

In de bovenbouw biedt Curio de rotonde drie leerwegen aan:
1.theoretische leerweg (mavo): alleen algemene vakken
2.kaderberoepsgerichte leerweg: algemene en beroepsgerichte vakken
3.basisberoepsgerichte leerweg: als kaderberoepsgerichte leerweg, maar op een lager niveau

Kennismaken
De open dag in februari 2021 gaat helaas niet door. Gelukkig zijn er volop andere manieren om kennis te maken met onze school. Volg de interactieve rondleiding en bekijk de voorlichtingspresentatie. Blader door de brochure of chat en bel met onze docenten. Je kunt je ook aanmelden voor onze voorlichtingsmiddagen. Genoeg opties dus om te ontdekken hoe het er op Curio de rotonde aan toegaat. Kom je kennismaken? https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-de-rotonde/

Kenmerken van de school

 • openbaar onderwijs
 • Aandacht
 • Respect
 • Samen
 • Een eigen wijze weg vinden

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
375

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?