Curio de rotonde

Groene Woud 2 4834 BC Breda

 • Schoolfoto van Curio de rotonde
 • Schoolfoto van Curio de rotonde
 • Schoolfoto van Curio de rotonde
 • Schoolfoto van Curio de rotonde
 • Schoolfoto van Curio de rotonde

In het kort

Toelichting van de school

Curio de rotonde biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan in een van de vier leerwegen van het vmbo. Dat noemen we leerwegondersteunend onderwijs, afgekort LWOO.

Om toegelaten te worden moeten leerlingen voldoen aan de criteria met betrekking tot de capaciteiten, leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek zoals die door het Rijk zijn vastgesteld. Tot de school worden die leerlingen toegelaten die naar verwachting de vmbo-opleiding uitsluitend met een diploma kunnen afsluiten, indien er leerwegondersteuning wordt aangeboden. Daarom worden alle leerlingen voor toelating getest.

Eigen aanpak
Curio de rotonde biedt leerlingen een eigen aanpak die duidelijk anders is dan op een gewone vmbo-school. Je vindt samen met de school, je ouders en de ondersteunende specialisten een eigen, wijze weg. Daarbij kijken naar wat belangrijk is voor jou en wat mogelijk is binnen de school.


De onderbouw
In de onderbouw bieden we maartwerk aan in de vorm van flexlessen. In deze flexlessen gaan we samen aan de slag om leerachterstanden te verkleinen. Flexlessen zijn er ook om je talenten te ontdekken en te vergroten. In het begin van het schooljaar krijg je extra mentorlessen. Daardoor is er nog meer ondersteuning vanuit de mentor. Zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als op het gebied van leerstrategieën (manieren om iets te leren). 

Oriëntatieprogramma O3
Curio de rotonde vindt het belangrijk dat je ontdekt waar je goed in bent. Dat je in staat bent bewuste keuzes te maken. En je breed oriënteert. Tijdens het oriëntatieprogramma in de onderbouw maak je kennis met het profieldienstverlening en producten. Je werkt aan vaardigheden en competenties die nodig zijn om goed in de kennissamenleving te kunnen functioneren. Om te kunnen werken en levenslang te kunnen leren. Dit noemen we de 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast maak je kennis met andere profielen, zodat je je breed kan ontwikkelen en oriënteren. Door de verschillende projecten onderzoek, ontdek en ontwikkel je je persoonlijke kwaliteiten en talenten. Door actief te werken aan 'echte' problemen(projectonderwijs) stimuleren we je om het geleerde direct toe te passen.  

Leerwegen
De onderbouw is onderverdeeld in de theoretische leerweg en de KBG (kader, basis, gemengd)- klassen.

In de bovenbouw biedt Curio de rotonde drie leerwegen aan:
1. Theoretische leerweg (mavo): alleen algemene vakken
2. Kaderberoepsgerichte leerweg: algemene en beroepsgerichte vakken
3. Basisberoepsgerichte leerweg: als kaderberoepsgerichte leerweg, maar op een lager niveau

Curio entree klas
De entree klas bereidt kwetsbare leerlingen voor op een overstap naar een niveau 2 mbo-opleiding . We doen dit met onderwijs op maat en intensieve begeleiding. Leerlingen werken in de mbo-structuur, maar wel in de veilige omgeving van het voorgezet onderwijs (vo). Hierdoor wordt de stap naar het mbo kleiner. De entree klas is voor leerlingen die niet passen binnen de reguliere bovenbouw die wij aanbieden. Maar die ook nog niet toe zijn aan een overstap naar het mbo. De entree klas is een samenwerking tussen Curio entree, Curio de rotonde en het bedrijfsleven. 

VSO in het vo: de parallelklas
Elk leerling heeft recht op passend onderwijs. Soms is bij de overstap van de basisschool nog niet duidelijk waar een leerling het beste tot zijn of haar recht komt. Op een school in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of op een specifiek vmbo zoals Curio de rotonde. Samen met het Brederocollege zijn we de 'vso parallelklas' gestart. In deze klas krijg je van minder verschillende docenten les en blijf je voor de theorievakken in een vast lokaal. Samen met het ondersteuningsteam van het Brederocollege en van Curio de rotonde kijken we gedurende het schooljaar wat de beste plek voor jou is. 

Kennismaken
Je kan op verschillende manieren kennismaken met onze school. Kom naar onze voorlichtingen. Bekijk de filmpjes die leerlingen en docenten voor je maakten. Maak een interactieve rondleiding door onze school of bekijk de digitale voorlichtingspresentatie. Blader door de brochure of stel een vraag. 

Kom je kennismaken? https://www.curio.nl/locaties/de-rotonde/kennismaken-met-curio-de-rotonde/

Kenmerken van de school

 • Dienstverlening en producten
 • Specifiek vmbo
 • Structuur en duidelijkheid
 • Kleine klassen
 • Begeleiding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?