Curio prinsentuin van cooth

Tuinzigtlaan 10 4812 XN Breda

  • Schoolfoto van Curio prinsentuin van cooth
  • Schoolfoto van Curio prinsentuin van cooth
  • Schoolfoto van Curio prinsentuin van cooth
  • Schoolfoto van Curio prinsentuin van cooth
  • Schoolfoto van Curio prinsentuin van cooth

Profielkeuze

Toelichting van de school

Keuzemogelijkheden

In leerjaar één en twee hebben de leerlingen lessen TOP gevolgd en is er door de mentor aandacht besteed aan het loopbaanleren.
De leerling heeft ook diverse beroepsbeoefenaars gesproken en zelfs meegelopen met één van hen en zich georiënteerd op de profielen die wij op school aanbieden.

Profiel

Je kiest een profiel. In elk profiel krijg de leerling algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, gym, CKV , maatschapijleer en een beroepsgericht programma. De combinatie van algemene vakken en het beroepsgerichte programma noemen we een ‘profiel’.
Op onze school kun je kiezen voor de volgende beroepsgerichte profielen:

• Groen

• Zorg en welzijn

• Technologie (dienstverlening en producten)

Wij begeleiden je bij het kiezen.

Keuzevakken
Op Curio prinsentuin van cooth kies je in klas 3 zelf drie beroepsgerichte keuzevakken. Natuurlijk word je daarbij geholpen. Samen met je mentor en de LOB coach bespreek je welke keuzevakken je het beste kunt kiezen om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding. Om het je wat makkelijker te maken, hebben wij bij elk profiel een logisch aanbod van vier keuzevakken vastgesteld waaruit jij mag kiezen. Ook zitten er keuzevakken in het aanbod die een combinatie zijn van twee van onze profielen. Hiermee hebben we een aanbod van 18 keuzevakken samengesteld.  Je hebt de ruimte om je te specialiseren in een vak, maar ook om wat verder te kijken dan het profiel dat je volgt. We vinden het belangrijk dat je keuzes kunt maken. Dat motiveert, zorgt ervoor dat je jezelf beter leert kennen en zo goede vervolgstappen kunt zetten.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven