Christoffel

Nieuwe Inslag 46 4817 GX Breda

  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden geplaatst na het doorlopen van een intake- en toelatingsprocedure. Het betreft leerlingen met een LWOO-beschikking of leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om een vmbo-diploma te kunnen behalen en waarvan de plaatsing wordt gefinancierd vanuit het Regionaal Samenwerkings Verband (RSV) d.m.v. 'arrangement specifiek vmbo'.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De indicator doorstroom en uitstroom geeft inzicht in de doorstroomgegevens van leerlingen op de school. Onderbouw en bovenbouw worden getoond vergelijkbaar zoals de inspectie dat doet op de kwaliteitskaart.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De indicator slaagpercentage betreft het aantal en het percentage geslaagde leerlingen die hebben deelgenomen aan het examen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De indicator examencijfers toont het gemiddeld eindcijfer, het centraal examencijfer en het schoolexamencijfer.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks de opbrengstenkaarten van scholen.De opbrengstenkaart is een overzicht van de resultaten die een school voor voortgezet onderwijs (vo) heeft behaald over een periode van 3 schooljaren. De resultaten hebben betrekking op 4 onderdelen en worden vergeleken met landelijk gemiddelden. De opbrengstenkaart  is te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De opbrengstenkaart helpt niet alleen ouders bij de schoolkeuze van hun kinderen. Voor de scholen zelf is het een heel goed middel om hun eigen prestaties te evalueren en het onderwijs verder te verbeteren.

Filmpje uitleg onderwijsresultatenmodel

 

 

Terug naar boven