Christoffel

Nieuwe Inslag 46 4817 GX Breda

  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel
  • Schoolfoto van Christoffel

Profielkeuze

Toelichting van de school

Deze indicator toont de keuzes van de examenleerlingen voor een profiel in het vmbo. Dit zijn specifieke richtingen binnen dit onderwijs met een vast vakkenpakket. Een profiel bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. Het vmbo kent de volgende sectoren:
  • zorg en welzijn;
  • techniek;
  • economie;
  • landbouw

Binnen een profiel kunnen verschillende afdelingen bestaan. Elke afdeling biedt een eigen specialisatie aan. De bijlage toont de profielen en afdelingen van Christoffel. Leerlingen van Christoffel kunnen ook onderwijs in een afdeling van Tessenderlandt-Van Riebeecklaan volgen. 

 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit is het schoolplan van onderwijsgroep Tessenderlandt voor de beleidsperiode 2021-2024. Deze periode sluit aan bij het ambitieplan van Libreon. In het schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen die Libreon heeft geformuleerd.

De verdere vertaling van dit meerjarenschoolplan vindt u in het activiteitenplan. Daarin worden jaarlijks de concrete activiteiten op het gebied van innovatie en ontwikkeling geformuleerd van de onderwijsgroep Tessenderlandt en van de drie locaties: Tessenderlandt, Christoffel en De la Salle.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijsgroep Tessenderlandt maakt met drie locaties deel uit van de Scholengemeenschap Breda. In Breda wordt MAVO- en VMBO-onderwijs verzorgd op de locaties Christoffel en Tessenderlandt-Van Riebeecklaan. De derde locatie is De la Salle in Baarle Nassau waar onderbouw VMBO-KL, MAVO en HAVO/VWO (1e fase) worden aangeboden.

Elke locatie bedient een doelgroep met specifieke kenmerken. Daardoor bereikt de onderwijsgroep Tessenderlandt een breed publiek in het voorgezet onderwijs van de regio Breda.

Het ondersteuningsplan van onderwijsgroep Tessenderlandt is samengesteld op basis van de ondersteuningsplannen van de locaties. De plannen verschillen op meerdere punten als gevolg van het onderwijs aan verschillende doelgroepen.

Er zitten ook dubbelingen in de plannen omdat de locaties binnen één onderwijsgroep functioneren en een aantal voorzieningen en methodieken delen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven