Christoffel

Nieuwe Inslag 46 4817 GX Breda

 • Schoolfoto van Christoffel
 • Schoolfoto van Christoffel
 • Schoolfoto van Christoffel
 • Schoolfoto van Christoffel
 • Schoolfoto van Christoffel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze informatie site van Christoffel.

Christoffel wil jongeren met leerachterstanden, sociaal-emotionele en/of maatschappelijke problemen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Wij willen jongeren een ondersteunende leeromgeving bieden om hun vmbo-diploma te behalen.

Wij willen hen graag begeleiden op weg naar een gelukkige toekomst waarin zij zelfstandig kunnen functioneren.

Op Christoffel wordt gewerkt vanuit de kernwaarden van SKVOB e.o. betrokkenheid, respect, solidariteit en vertrouwen.Kenmerken van de school

 • Kansen en mogelijkheden
 • Specifieke ondersteuning
 • MAVO en VMBO-KL en BL
 • Culturele vorming
 • Diplomaschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De indicator aantal leerlingen toont het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?