Markenhage

Emerweg 29 4814 NA Breda

Schoolfoto van Markenhage

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van onze leerlingen wordt jaarlijks gemeten. Naar aanleiding van de uitkomsten zet de school, indien nodig, verbeteracties uit. Het afgelopen jaar was de tevredenheid van onze leerlingen iets minder hoog dan de voorgaande jaren. In het eindresultaat zijn de gegevens van onze tweedeklassers door omstandigheden niet meegenomen. Dit drukt het gemiddelde nog wat meer. Voornaamste reden van de mindere tevredenheid is het feit dat gedurende het schooljaar 2016-2017 Markenhage uitgebreid is verbouwd. De vele roosterwijzigingen en werkzaamheden in het gebouw zorgden voor de nodige onrust. Op 14 september 2017 is Markenhage, als onderdeel van de Campus, officieel geopend en is de rust wedergekeerd. Ook in ons onderwijsaanbod zijn enkele wijzigingen aangebracht, waardoor er meer aandacht is voor de actualiteit in de lessen en er een grotere keuzevrijheid is voor leerlingen, vooral in de daltonblokken. De verwachting is dat de tevredenheid van onze leerlingen hierdoor in het schooljaar 2017-2018 zal toenemen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vijfsporenaanpak is een manier om in scholen en andere instellingen waar kinderen samenkomen het pesten aan te pakken. Deze aanpak richt zich op alle betrokkenen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van alle ouders wordt eens in de drie jaar gemeten. Jaarlijks meten we de tevredenheid van de ouders in het derde leerjaar. De resultaten van dit laatste onderzoek zijn te vinden onder dit kopje. Ouders zijn in grote lijnen tevreden over het onderwijs en de begeleiding op Markenhage. Naast deze tevredenheidsonderzoeken zijn er veel contacten en gesprekken met ouders, op individueel, klassikaal of school breed niveau. Een actieve en betrokken ouderraad en regelmatige ouderpanels zorgen voor een constante feedback op het reilen en zeilen op Markenhage, waardoor de school hier goed en snel op kan inspelen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven