Markenhage

Emerweg 29 4814 NA Breda

Schoolfoto van Markenhage

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het feit dat Markenhage een cultuurprofielschool is, zorgt ervoor dat de maatschappij profielen (C&M en E&M) nadrukkelijk meer worden gekozen. De keuze voor de exacte profielen ligt op Markenhage iets onder het landelijke gemiddelde. De school biedt, naast de reguliere examenvakken, een breed pakket aan keuzemogelijkheden in de verschillende profielen met o.a. kunst beeldend, drama en maatschappijwetenschappen, maar ook management en organisatie en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). In de mavo kan ook worden gekozen voor tekenen, handvaardigheid en maatschappijleer 2.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 2021-2025 is verwoord wat de missie, visie en ambitie van Markenhage is. Vol trots kijken we terug op wat er in de vorige beleidsperiode is gerealiseerd. Een grote interne verbouwing en het op de Campus samengaan met het Michaël College en het Orion Lyceum hebben ervoor gezorgd dat er nu een uniek samenwerkingsverband van scholen in Breda-West is gerealiseerd. Daarnaast heeft Markenhage een stevige, onderwijskundige ontwikkeling ingezet die in het voorjaar van 2020 heeft geresulteerd in een verlenging van onze daltonlicentie, verwoord in een lovend visitatierapport. Ook de groep 8-leerlingen weten Markenhage steeds beter te vinden, waardoor Markenhage ondertussen één van de meest populaire scholen is in Breda. Kortom, de school bevindt zich in een uitstekende uitgangspositie voor de komende beleidsperiode.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 vormen Markenhage, het Michaël College en het Orion Lyceum samen de Campus. Het ondersteuningsprofiel is voor de drie scholen hetzelfde en is terug te vinden in bijgevoegd plan. Hierin staat beschreven welke zorg de Campus-scholen kunnen bieden aan kinderen die extra aandacht nodig hebben, hetzij op sociaal-emotioneel gebied, hetzij op cognitief gebied. Het stuk geeft een beschrijving van de zorgstructuur, de verschillende functionarissen en externe instanties die binnen deze zorgstructuur een rol spelen en de procedures die gevolgd worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven